Prospectus

nl en

Themacursus Design en Wooncultuur: Concepten, ontwerpers, objecten 1850-2000

Course
2011-2012

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In dit themacollege Design en Wooncultuur worden concepten, onwerpers en objecten behandeld als voorbeelden voor belangrijke ontwikkelingen of stromingen in vormgeving tussen 1850 en 2000.

Leerdoelen

De student:

  • krijgt verdiepende kennis op een specialistisch niveau over concepten van de bestudering van kunstnijverheid en industriële vormgeving, gerelateerd aan ontwerpers en objecten in en buiten Nederland

  • leert artefacten te analyseren vanuit een conceptueel en designhistorisch perspectief

  • leert algemene concepten te onderkennen in een bepaalde periode en te verbinden met ontwerpers en objecten

  • leert casussen te beschouwen als manieren van diepteanalyse

  • leert de concepten en casussen mede te plaatsen in een cultuurhistorisch perspectief.

Rooster

Conceptrooster: vrijdag 9.00 – 11.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege met zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Schriftelijke tussentoets of opdracht en eindtoets, beide met open vragen.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Er komt een reader bij de cursus met teksten bij elk college die vooraf aan het college bestudeerd moeten worden en die worden besproken in de responsiecolleges.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Email: Dr. M.H. Groot (coordinator).

Opmerkingen

N.v.t.