Prospectus

nl en

Visual Arts: Rodin, the Académie des Beaux-Arts and the youth

Course
2011-2012

Toegangseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

Rodin zag zichzelf als vernieuwer van de beeldhouwkunst. Dat was hij ook, maar hij stond niet zó alleen als hij graag deed voorkomen. Hij vond medestanders in Dalou en Falguière,in schilders als Cézanne en Monet. Hij kreeg veel eerbewijzen waar de schilders van verstoken bleven. De jongere generatie, onder wie Matisse en Brancusi, keek wel tegen hem op maar stoorde zich aan zijn patriarchaal optreden. Voor allen geldt dat zij de Académie en de École vermolmde instellingen vonden.

Leerdoelen

Inzicht krijgen in de voor- en de nadelen die gevestigde instellingen hebben voor de ontwikkeling van de kunst in Frankrijk in de periode 1880- 1920.

Rooster

Conceptrooster: vrijdag 13.00 – 15.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege, met zelfstandige literatuurstudie.

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

In de vorm van referaat en werkstuk.

Blackboard

Ja. ### Literatuur

  • Albert E. Elsen & Rosalyn Frankel Jamison, Rodin’s Art. The Rodin Collection of the Iris & B. Gerald Cantor Collection at Stanford Universty, Oxford 2003.

  • L. Tilanus, Rodin de Denker, Bussum 2011.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Dr. J.LL. Tilanus, Doelensteeg 16, kamer 125A voor meer informatie.

Opmerkingen

Niet voor à la carte studenten.