Prospectus

nl en

Visual Arts: The Role of Printmaking in the International Propogation of Italian Art during the 18th Century

Course
2011-2012

Toegangseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

Dankzij slimme strategieën van prentuitgevers was de internationale verspreiding van Italiaanse kunst nog nooit zo groot als in de achttiende eeuw. Zowel reproductiegrafiek naar de grote meesters van de schilderkunst als originele grafiek van bijvoorbeeld Tiepolo en Piranesi werden los of in bundels gepubliceerd en vonden hun weg naar alle lagen van de samenleving. Met als uitgangspunt de prenten in de collecties van het Leidse Prentenkabinet wordt onderzocht welke functies en betekenissen deze prenten konden hebben.

Leerdoelen

Deze werkgroep legt in vervolg op het werkgroeponderwijs van het eerste jaar een verdere basis voor het verrichten van kunsthistorisch onderzoek. De student leert dit onderzoek te presenteren in een helder en goed opgebouwd mondeling en schriftelijk verslag. De student leert te werken met kunsthistorische vakliteratuur en de vergelijkende analyse van artefacten. De student leert deze bronnen te analyseren en een oordeel te geven over de kwaliteit en de betrouwbaarheid ervan.

Rooster

Conceptrooster: maandag 11.00 – 13.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege. Een of twee verplichte excursies zullen deel uitmaken van het werkcollege.

Let op: er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

De student wordt beoordeeld op:

  • actieve mondelinge participatie;

  • bijdrage aan de digitale ontsluiting van de prenten in het Prentenkabinet (Bijzondere Collecties);

  • een wetenschappelijk verantwoord opgestelde catalogustekst.

Blackboard

Ja.

Literatuur

A.W.A.Boschloo, The prints of the Remondinis. An attempt to reconstruct an eighteenth-century world of pictures, Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: Drs. N.L. Bartelings (06-27021185)

Opmerkingen

Maximaal 20 deelnemers. Bij meer inschrijvingen wordt de groep gesplitst.