Prospectus

nl en

Excursiewerkcollege Berlijn

Course
2011-2012

Toegangseisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

Berlijn biedt kunsthistorici een schat aan oude, moderne en contemporaine beeldende kunst, architectuur, en kunstnijverheid. De afgelopen twintig jaar heeft de hereniging van voormalig oost en west Berlijn een nieuw en prestigieus aanzicht gegeven aan deze metropool. Oude gebouwen en musea werden gerestaureerd en collecties opnieuw toegankelijk gemaakt. Verschillende musea bezitten topstukken op het gebied van de beeldende kunst, de kunstnijverheid en de industriële vormgeving uit vele landen en culturen. Tijdens de excursie wordt ook een dagtocht gemaakt naar Dessau om het gerestaureerde Bauhaus-complex te bekijken. In Potsdam wordt Sanssouci bezocht, het achttiende-eeuwse zomerpaleis van koning Frederik de Grote van Pruisen.

Leerdoelen

De studenten leren zich zelfstandig te verdiepen in een onderwerp dat is gerelateerd aan het excursiedoel in een kunstvorm naar keuze (architectuur, beeldende kunst, kunstnijverheid). Zij leren anticiperen op het analyseren van dit onderwerp in museale en monumentale omgeving van het excursiedoel, en in de confrontatie met de analyse van een veelheid aan kunstvormen. Zij ervaren tijdens de excursie objecten van studie die het terrein uitmaken van de kunstgeschiedenis in de volle breedte. En zij leren een eigen onderzoek mondeling te presenteren, zowel tijdens de werkgroep als tijdens de excursie, en schriftelijk te presenteren op een wetenschappelijk niveau.

Rooster

Conceptrooster: woensdag 9.00 – 11.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/kunstgeschiedenis/roosters/collegeroosters-timetable.html

Excursie: voorlopig gepland in de periode van 19-27 mei 2012.

Onderwijsvorm

Enkele hoorcolleges, werkcolleges en ter afsluiting: excursie.

Er is bij de werkcolleges en tijdens de excursie aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

Een klein schriftelijk tentamen met enkele open vragen (25 procent), referaten en werkstuk (samen 75 procent), deelname excursie (afronding cijfer).

Blackboard

Ja.

Literatuur

Heller, Reinhold, Confronting Identities in German Art. Myths, Reactions, Reflections, Chicago: The University of Chicago Press, 2002.
Ward, Janet, Weimar Surfaces. Urban Visual Culture in 1920s Germany, Berkeley: The University of California Press, 2001.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: Dr. H.F. Westgeest (coördinator).

Opmerkingen

Afhankelijk van het aantal aangemelde studenten wordt bepaald hoeveel groepen aan de excursie zullen deelnemen.

Niet voor à la carte of contractonderwijsstudenten.