Prospectus

nl en

Lecture Course Visual Arts 1500-1700: Highlights of 17th century Dutch Art

Course
2011-2012

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De Nederlanden hebben de kunstgeschiedenis verrijkt met een groot aantal internationaal bekende kunstenaars. In deze themacursus staat de Nederlandse kunst en cultuur van de Gouden Eeuw centraal, maar er zal ook aandacht worden besteed aan de periode die daaraan vooraf gaat, omdat die er onlosmakelijk mee is verbonden. Aan de hand van chronologisch geordende onderwerpen wordt de Nederlandse beeldende kunst vanaf circa 1400 tot en met de negentiende eeuw in haar historische context geplaatst. Tijdens de cursus wordt de artistieke ontwikkeling van Rembrandt behandeld, maar bijvoorbeeld ook de consequenties die de commercialisering van de kunstmarkt had op de plaats van kunst in het interieur alsook de discussies die worden gevoerd over de interpretatie van de Hollandse schilderkunst uit de Gouden eeuw. Een van de centrale uitgangspunten van de cursus is de kunst te analyseren in nauwe samenhang met de kunstmarkt in de vroeg-moderne tijd.

Leerdoelen

Deze cursus vergroot het inzicht in de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen vanaf het einde van de vijftiende eeuw tot en met de Gouden Eeuw en de beeldende kunst uit die periode. Bovendien worden verschillende benaderingswijzen besproken en aan een kritische analyse onderworpen. De cursus nodigt de studenten uit kunst niet alleen te beoordelen met behulp van de artistieke en theoretische criteria die in de weteschappelijke literatuur zijn geformuleerd, maar haar te plaatsen binnen de historische en economische context waarin ze is ontstaan.

Rooster

Conceptrooster: maandag 13.00 – 15.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

In de tentamenweek wordt een tussentoets afgenomen, aan de hand van enkele artikelen, die 30% van het eindcijfer bepaalt. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen over de collegestof op Blackboard, waarvan de score 70% van het eindcijfer bepaalt.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Het materiaal op Blackboard bevat links naar de artikelen, de power points van de colleges, een reader in het Engels over Nederlandse kunst van ca 1400 – 1950 en voorbeeldvragen. De power points bevatten verwijzingen naar aanvullende literatuur.

Aanmelden

Via Usis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email:
Drs. G.J. Nauta (studiecoördinator)
Dr. M.E.W. Boers (docent)