Prospectus

nl en

Lecture Course Visual Art and Architecture: Highlights of European Medieval Art

Course
2011-2012

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In dit hoorcollege wordt een overzicht gegeven van de middeleeuwse kunst van het westen aan de hand van een aantal hoogtepunten van de architectuur, beeldhouwkunst, kunstnijverheid en schilderkunst, van de vroegchristelijke periode tot het begin van de zestiende eeuw. Aan de orde komen zaken als het Book of Kells, Romaanse sculptuur en kunstnijverheid, de Franse kathedralen en de glasvensters van Chartres, Italiaanse fresco’s en paneelschilderingen uit de dertiende eeuw, kastelen, de miniatuurkunst van de gebroeders van Limburg, de meester van Flémalle en de enigmatische Hugo van der Goes. In de colleges staat de porblematiek rond de bestudering centraal .

Leerdoelen

De student krijgt een overzicht van de ontwikkeling van de middeleeuwse westerse kunst van 400 tot 1550 alsmede inzicht in de methoden van de kunstgeschiedenis. Ook krijgt de student inzicht in het functioneren van kunst, en de relatie tussen kunstenaar en opdrachtgever en leert de student kijken en begrijpen. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Rooster

Conceptrooster: maandag 15.00 – 17.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

C. Rudolph, A Companion to Medieval Art , Blackwell Companions to Art History, 2010. Uit dit boek worden diverse hoofdstukken opgegeven. Aanvullende literatuur wordt via Blackboard opgegeven.

Aanmelden

Via Usis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: Dr. E. den Hartog (coördinator).