Prospectus

nl en

World Art Studies: Interculturalisation in the Arts

Course
2011-2012

Toegangseisen

Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Artistieke uitwisselingen tussen tradities of culturen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Een mondiaal perspectief op kunst in tijd en ruimte leert echter dat dergelijke kruisbestuivingen reeds vele eeuwen voorkomen: de invloed van Egyptische kunst op Griekse kunst, Chinese kunst als inspiratiebron voor Japanse kunst, de invloed van Oosterse en Afrikaanse kunst op Europese kunst en omgekeerd, enz. Onder welke voorwaarden vinden interculturele artistieke uitwisselingen plaats? Wie zijn de actoren in deze processen? Welke vormen nemen de uitwisselingen aan en tot welke resultaten leiden ze? In de projectgroep wordt een analytisch kader aangeboden om interculturalisatie in de kunst te bestuderen, waarna studenten aan de slag gaan met het uitwerken van een casus naar eigen keuze.

Leerdoelen

De student leert:

  • Inzicht te verkrijgen in de dynamiek van artistieke uitwisseling tussen culturele tradities

  • De betrokken processen en producten analytisch te benaderen;

  • Zelfstandig een casus omtrent interculturalisatie in de kunst uit te werken, resulterend in een referaat en werkstuk.

Rooster

Conceptrooster: dinsdag 17.00 – 19.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

  • Referaat (30%)

  • Werkstuk (70%)

Blackboard

Nee.

Literatuur

Wordt tijdens het eerste college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Email: Prof.dr. W. van Damme

Opmerkingen

N.v.t.