Prospectus

nl en

Decorative Arts and Design: Robots and Robotomania

Course
2011-2012

Toegangseisen

Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege.

Beschrijving

Vanaf de Oudheid houden ontwerpers zich bezig met het tekenen en maken van automaten. Van bewegende poppetjes en fluitende vogels tot vliegtoestellen. Beroemd zijn de 18de eeuwse muziekspelende poppen in eigentijds kostuum. De mechanische robot als manusje-van-alles en metgezel krijgt in de jaren 1920 gestalte in films en verhalen. De futuristische droom van de androïde is sedertdien stapsgewijs omgezet in elektronische gastvrouwen en huisdieren. De medische wetenschap, het leger en de industrie bedienen zich van robots. Intussen speelde als motief dat de schepping zich tegen zijn/haar schepper keerde. Dit onderwerp heeft raakvlakken met literatuur, stripverhalen, films, speelgoed en beeldende kunst.

Leerdoelen

Het verbeteren van de presentatie van kritisch gelezen literatuur en onderzoeksvoortgang. Het leren bekritiseren en bediscussiëren van elkaars presentaties op positieve wijze. Het leren een gestructureerd betoog te schrijven vanuit een compacte en overdachte probleemstelling. De eindpaper leren voorzien van een goede inleiding en het trekken van geloofwaardige conclusies, die de probleemstelling beantwoorden.

Rooster

Conceptrooster: donderdag 15.00 – 17.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie website Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege met literatuurstudie.

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

Referaten en eindpaper.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Aan te schaffen: Lisa Nocks, The Robot. The Life Story of a Technology, (The John Hopkins University Press) Baltimore 2008. ISBN: 13:978-0-8018-9071-0

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: Dr. A.M. Koch

Opmerkingen

N.v.t.