Prospectus

nl en

Introduction to the History of Building and Construction

Course
2011-2012

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Bouwhistorie gaat over de geschiedenis van materialen en constructies die thematisch en chronologisch worden behandeld. Er zijn colleges over toepassing en herkenning van natuursteen en de geschiedenis van ‘moderne’ materialen zoals kunststeen en gewapend beton. De voorbeelden zijn ontleend aan alledaagse historische gebouwen in Nederland.

Leerdoelen

Studenten maken kennis met deze vorm van architectuurhistorisch onderzoek en leren specifieke begrippen en methoden.

Rooster

Conceptrooster: vrijdag 15.00 – 17.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/kunstgeschiedenis/roosters/collegeroosters-timetable.html

Onderwijsvorm

Hoorcollege en excursie in de stad Leiden.

Toetsing

Tentamen.

Blackboard

Nee.

Literatuur

R. Stenvert en G. van Tussenbroek (red.), Inleiding in de bouwhistorie: opmeten en onderzoeken van oude gebouwen, Utrecht 2009 (tweede druk).

Aanmelden

Via Usis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: Prof.dr. D.J. de Vries

Opmerkingen

NB: dit is een kunsthistorisch keuzevak.