Prospectus

nl en

Focus on Italy

Course
2011-2012

Toegangseisen

Reguliere toelatingseisen voor het volgen van een universitaire studie.

Beschrijving

‘Licht op Italië’ is een cursus die uit twee onderdelen bestaat: lezingen en literatuurstudie. De lezingen vinden plaats op een tweetal dagen, met telkens zes sprekers, in totaal dus twaalf sprekers. De twee dagen vinden beide plaats in het tweede semester. De eerste dag wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit Amsterdam, de tweede door de Universiteit Leiden

Leerdoelen

Studenten raken bekend met en verwerven inzicht in het lopend onderzoek naar Italiaanse kunst van specialisten die aan verschillende universiteiten en musea verbonden zijn. Aangezien deze specialisten verschillende invalshoeken kiezen, raken de studenten tevens op de hoogte van de verschillende benaderingen die de kunstgeschiedenis momenteel kent.

Rooster

De lezingendagen en het tentamen vinden plaats op vrijdagen in het tweede semester. De eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 10 februari aan de VU in Amsterdam en de tweede bijeenkomst in Leiden op 30 maart 2012.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen over de lezingen en over relevante literatuur.

Blackboard

Ja, het Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en mededelingen.

Literatuur

Wordt op een later moment bekend gemaakt en vooral bepaald door de participerende sprekers.

Aanmelden

Reguliere studenten: aanmelding via Usis. Voor anderen: neem contact op met het secretariaat Kunstgeschiedenis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: Dr. E. Grasman

Opmerkingen

De cursus maakt geen onderdeel uit van het reguliere programma van de BA Kunstgeschiedenis.