Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Morfologie van de mens

Course
2011-2012

Beschrijving

In dit blok komen op een geïntegreerde wijze de bouw en ontwikkeling van het menselijk lichaam aan de orde. Regelmatig zal worden teruggegrepen op de inhoud van de voorafgaande blokken Van Mens tot Molecuul en Functionele Morfologie.

Na de embryogenese komen eerst de bouw en ontwikkeling van de wervelkolom en rompwand aan de orde. Dit wordt gevolgd door de ontwikkeling en topografische ligging van de inwendige borst- en buikorganen. De anatomie van het hart en vaatstelsel wordt specifiek uitgediept. Ten behoeve van het begrip van de functie van het bewegingsapparaat volgen in de laatste week de bouw en functie van spieren en gewrichten.

In demonstratiepractica aan geprepareerde menselijke lichamen krijgt de student de gelegenheid om de driedimensionale lichaamsbouw te bestuderen. De student maakt voor het eerst tijdens de geneeskundestudie kennis met stoffelijke overschotten van personen die zich voor de wetenschap ter beschikking hebben gesteld.

Doel

De student kan een globale beschrijving geven van de bouw van het menselijk lichaam en, waar relevant, de embryonale ontwikkelingsprocessen beschrijven die leiden tot die bouw.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, patiëntdemonstraties, microscopiepractica, werkgroepen, COO, een verdiepingscollege en een responsiecollege.

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels een tentamen dat zal bestaan uit meerkeuzevragen. Het gebruik van boeken of andere hulpmiddelen is niet toegestaan.