Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Zenuwstelsel

Course
2011-2012

Beschrijving

In dit blok komen op een geïntegreerde wijze de bouw en functie van het zenuwstelsel aan de orde en de student oefent zich in het observeren en herkennen van een gestoorde functie van het zenuwstelsel. De student leert de functiestoornissen bewaken.

In practica leer de student de driedimensionale structuur van de hersenen te herkennen aan de hand van tweedimensionale beelden die verkregen zijn met de moderne beeldvormende technieken van de geneeskunde.

Het is van belang om de stof uit dit blok paraat te hebben tijdens het blok Zintuigen en Zenuwstelsel (jaar 3, Bachelor) dat hierop doorgaat.

Doel

  • Voor zover relevant voor het analyseren en begrijpen van ziekteprocessen kan de student de normale bouw en ligging alsmede het normale functioneren van het zenuwstelsel beschrijven.

  • De student kan het onderscheid tussen normaal en abnormaal functioneren van het zenuwstelsel waarnemen en beredeneren.

  • De student kan een eenvoudig klinisch probleem oplossen, daarbij gebruik makend van bovenstaande inzichten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, anatomiepracticum, responsie- en demonstratiecolleges, werkgroepen.

Toetsing

Multiple-choice tentamen