Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Ademhaling

Course
2011-2012

Beschrijving

Longen en luchtwegen zijn zeer vitale structuren. Een spaaklopende zuurstofvoorziening kan binnen enkele minuten fatale gevolgen hebben. In dit blok volgen we de weg die zuurstof moet afleggen via de luchtwegen naar de verschillende weefsels in ons lichaam. De student maakt kennis met de bouw van het ademhalingsstelsel inclusief de bovenste luchtwegen, de functie en de regulatie.

De stof uit dit blok wordt in de hierop volgende blokken bekend verondersteld. Vooral voor het blok Pathofysiologie (jaar 2) en Borst (jaar 3) is de opgedane kennis essentieel.

Doel

  • De student kan de normale bouw (micro- en macroscopisch) en functie van het ademhalingssysteem beschrijven, en kan de relatie tussen bouw en functie van de verschillende onderdelen aangeven. Met ademhalingssysteem wordt hier bedoeld alle structuren, substanties en processen die zorgen voor transport van gassen vanuit de lucht naar de weefsels en vice versa.

  • De student heeft een overzicht van de mechanismen en processen die leiden tot veranderingen in bouw en functie van het ademhalingsstelsel, kan deze veranderingen beschrijven en kan aangeven hoe deze zijn betrokken bij ziekten van het ademhalingsstelsel.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, patiëntdemonstraties en responsiecolleges.

Toetsing

De toets bestaat uit multiplechoice vragen. Er mogen geen leermiddelen gebruikt worden tijdens het tentamen.