Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Maag, Darm, Lever

Course
2011-2012

Beschrijving

In dit blok staat de ontstaanswijze en de opname- en afgiftefunctie van het spijsverteringsstelsel centraal. Elk onderdeel heeft specifieke en algemene functies. Die functies zijn af te lezen uit de bouw van het spijsverteringsstelsel. In dit blok leren studenten van elk onderdeel van het spijsverteringsstelsel de bouwelementen herkennen die illustratief zijn voor de daar uitgevoerde algemene en specifieke functies, of voor de daar optredende dysfuncties.

De stof uit dit blok, wordt in volgende blokken bekend verondersteld. Vooral in het blok Buik (jaar 3) is het van belang deze kennis paraat te hebben.

Doel

  • De student heeft inzicht in de algemene ontstaanswijze van het spijsverteringsstelsel (embryologie) en kan hieruit aangeboren afwijkingen van het spijsverteringsstelsel verklaren.

  • Voor zover relevant voor het begrijpen en analyseren van ziekteprocessen kan de student de normale bouw en ligging (microscopie, macroscopie, inclusief vascularisatie en innervatie) in relatie tot het functioneren van het spijsverteringssysteem beschrijven.

  • De student heeft inzicht in de bijdrage van het spijsverteringsstelsel aan de homeostase van het lichaam (functie).

  • De student kan, beredeneerd aan de hand van ziekteprocessen, onderscheid maken tussen normaal en abnormaal functioneren van het spijsverteringssysteem.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, responsiecolleges, practica (microscopie en computer) en werkgroepen.

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels een multiple choice tentamen.