Prospectus

nl en

Oriëntatie op het beroep leraar

Course
2011-2012

Toegangseis

Alleen open voor studenten die de Educatieve minor volgen.

Omschrijving

Het doel van de oriëntatie is een eerste kennismaking met het werkveld, en met het functioneren als aankomend docent in dat werkveld. De student doet van meet af aan ervaring op in de schoolpraktijk, en in de bijeenkomsten op het instituut worden de ervaringen verbonden met theorie over leren en lesgeven. Tijdens de bijeenkomsten komen o.a. de volgende thema’s aan de orde: opvattingen over leren en onderwijzen, ordehandhaving en klassenmanagement, interactie met leerlingen en het ontstaan van patronen van interactie, verbale en non-verbale aspecten van het optreden als leraar. Aan deze theoretische aspecten wordt 2,5 EC besteed; de overige 2,5 EC worden gewijd aan praktijkstage.

Toetsing

Eindverslag en afrondend gesprek.

Eindtermen

De student kent de basisprincipes van de rollen van pedagoog en vakdidacticus; heeft geoefend met elementaire aspecten van feedback geven en ontvangen en kan daarvan verslag doen; kan het eigen gedrag relateren aan de in de opleiding gebruikte terminologie en kent enkele factoren die bijdragen aan een positief leerklimaat.

Onderwijsvorm

Werkcolleges, stage.

Literatuur

  • Ebbens, S en Ettekoven, S. (2005 of 2010). Effectief leren, basisboek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN 90 01 30752 3. (zelf aanschaffen)

Opleidingsmap (incl. Reader Startweek); deze map wordt op de eerste dag uitgedeeld.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster