Prospectus

nl en

Praktijkdeel (ICLON)

Course
2011-2012

Toegangseis

Alleen open voor studenten die de Educatieve minor volgen.

Omschrijving

In het praktijkdeel houdt de student zich bezig met vakonderwijs voorbereiden en uitvoeren, begeleiden van leerlingen, ontwikkelen van leerstof en het deelnemen aan andere schoolactiviteiten. De student moet de theoretische elementen uit de andere colleges van de Educatieve minor toepaasen in authentieke beroepssituaties. Een centraal aandachtspunt is het leren verbinden van de eigen vakinhoudelijke kennis met de manier waarop leerlingen deze inhouden effectief kunnen leren, het leren inspelen op specifieke leermoeilijkheden en misconcepties die daarbij kunnen optreden, enzovoorts.

Toetsing

Beoordeling vindt plaats op basis van opdrachten die in een elektronisch portfolio worden verzameld en van een eindgesprek.

Eindtermen

De student onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar. De centrale beroepsrol in dit onderdeel is de rol van professional.

Onderwijsvorm

Het praktijkdeel bestaat uit een door het ICLON te regelen stage op een school voor havo, vwo en vmbo-t. In alle gevallen wordt de praktijk van de student begeleid zowel vanuit het instituut als de school. De praktijk wordt uitgevoerd in de onderbouw van de genoemde schooltypes.

Digitale leeromgeving

Blackboard