Prospectus

nl en

Professionele ontwikkeling en schoolorganisatie

Course
2011-2012

Toegangseis

Alleen open voor studenten die de Educatieve minor volgen.

Omschrijving

In dit onderdeel verwerft de student kennis en vaardigheden om in de schoolpraktijk beroepsmatig en professioneel te kunnen handelen. Het gaat hierbij om de organisatorische en samenwerkingscompetenties uit de startbekwaamheidseisen voor de docent onderbouw Havo, VWO en VMBOt. De volgende thema’s komen aan de orde:
groepsdynamica, collegiale consultatie en intervisie, leerlingvolgsystemen, samenwerking binnen en buiten de school (o.a. contacten met ouders), professionele infrastructuur van de school.

Toetsing

Beoordeling vindt plaats op basis van opdrachten die in een elektronisch portfolio worden verzameld.

Eindtermen

De student onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar. De centrale beroepsrol in dit onderdeel is de rol van professional.

Onderwijsvorm

De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in begeleidingsgroepen van maximaal 10 studenten met hun begeleider en in grotere onderwijsgroepen met meer begeleiders. De thema’s zijn gericht op reflectie en op het integreren van de beroepsrollen en worden deels in overleg met de groep gekozen. Overige onderwijs- en werkvormen: – Literatuurstudie (bijvoorbeeld ter voorbereiding van de bijeenkomsten) – Schrijven van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en Portfolio – Opdrachten individueel of in kleine groepjes (zoals analyse van videomateriaal van de eigen praktijk) – Intervisie – Individuele begeleiding (o.a. voortgangsgesprekken).

Literatuur

  • Ebbens, S en Ettekoven, S. (2005 of 2010). Effectief leren, basisboek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN 90 01 30752 3.

  • Teitler, P.I. (2009). Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Coutinho. ISBN 9789046901236

  • later aan te schaffen Reader

Digitale leeromgeving Blackboard

Rooster