Prospectus

nl en

Vakdidactiek Natuurkunde

Course
2011-2012

Toegangseis

Alleen open voor studenten Natuurkunde die de Educatieve minor volgen.

Omschrijving

Bij vakdidactiek Natuurkunde 1 houd je je bezig met ontwerpen en analyseren van lessen (lesopbouw, directe instructie en afwisseling van activerende werkvormen). Je denkt na over de wijze waarop en de middelen waarmee je leerlingen kunt motiveren. Je oefent en verdiept je in het geven van interactieve demonstratieproeven, je besteedt aandacht aan pre-concepties bij leerlingen, aan het ontwikkelen van vakconcepten bij leerlingen en in het gebruiken van authentiek lesmateriaal, het functioneel inzetten van ICT (internet en interactieve simulatie software).

Toetsing

Beoordeling vindt plaats aan de hand van een vakdidactisch dossier. Het dossier bestaat uit een aantal producten, gemaakt op basis van de bijeenkomsten op het instituut, opdrachten, leservaringen en theorie. Belangrijk instrument bij de beoordeling is de vakdidactische rubric.

Leerdoelen

De leraar in VMBO-TL en onderbouw HAVO/VWO moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Daartoe dient de leraar over de volgende kwalificaties te beschikken: – heeft zelf een grondige kennis en beheersing van de leerinhouden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent het belang van die leerinhouden voor toekomstig beroep en en/of dagelijks leven van de leerlingen – kan gevarieerde lessen ontwerpen en geven waarbij leerlingen de geplande doelen bereiken en daarbij gemotiveerd en actief voortbouwen op reeds verworven kennis en vaardigheden – evalueert de leeractiviteiten en de effecten hiervan en stelt op basis hiervan zo nodig zijn handelen bij – formuleert en onderbouwt een bij de eigen persoon en situatie passende praktijktheorie op vakonderwijs, op basis van reflectie op eigen leservaringen en relevante algemene en domeinspecifieke onderwijsleertheorieën.

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Literatuur

  • Ebbens, S en Ettekoven, S. (2005 of 2010). Effectief leren, basisboek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN 90 01 30752 3.

  • Reader

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster