Prospectus

nl en

History of the Russian Film

Course
2011-2012

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit college biedt een overzicht van de Russische film vanaf de eerste voor-revolutionaire melodrama’s tot aan de art house films en de kaskrakers uit het kapitalistische Rusland van nu. Uiteraard is er speciale aandacht voor de montage-beweging van de jaren ’20, toen de Russische film wereldwijd naam maakte, maar ook Stalinistische musicals, “red westerns” en historische films komen ruimschoots aan bod. Één mythe waarmee dit vak in ieder geval wil afrekenen, is dat de Russen bij voorkeur moeilijke en trage films maken.

Behalve dat het een verkenning biedt van de belangrijkste en invloedrijkste films uit de afgelopen honderd jaar, gaat het college ook in op vragen als: kent Rusland een specifieke nationale filmstijl? Wat was de positie van de filmmaker onder het communisme en wat is er sinds het uiteenvallen van de Sovjetunie veranderd? Hoe werden films destijds gedistribueerd en hoe nu? Wat was de rol van de censuur en zien we daar onder Poetin en Medvedev nog iets van terug?

Leerdoelen

Het verwerven van inzicht in de belangrijkste genres en stromingen in de Russische filmgeschiedenis, alsmede in de culturele en politieke context waarin de film zich als kunstvorm heeft ontwikkeld;
Het ontwikkelen van het vermogen om de Russische film vanuit een cultureel-sociologisch perspectief in een ruimere constellaties van kunstvormen te situeren (met name literatuur en beeldende kunst);
Het vertrouwd raken met basisbegrippen uit de filmnarratologie (zowel cinematografie als mis-en-scène).

Rooster

Rooster
Dit college is onderdeel van de minor Slavische talen en culturen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege van twee uur gevolgd door een filmvertoning (twee uur maximaal). De collegestof wordt uitvoerig met beelden toegelicht.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van het semester.

Blackboard

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Literatuur

Nog niet bekend.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docenten: Dr. O.F. Boele (Leiden), Dr. A. Langeveld (Utrecht)
Bij de docent: Dhr. Dr. O.F. Boele