Prospectus

nl en

Start.BW

Course
2011-2012

Beschrijving

In dit eerste blok van de studie Biomedische wetenschappen verplaatst de student zich “in de huid van de onderzoeker”. Als jonge onderzoeker gaat men een onderzoeksvraagstelling uitwerken. Hierbij staat het onderwerp huidkanker centraal. Voor het uitvoeren van de wetenschappelijke vraagstelling is het belangrijk om te leren informatie op de juiste wijze op te zoeken, te beoordelen en te verwerken, samen te vatten en de informatie over te brengen naar andere onderzoekers, artsen of de samenleving. Hierbij spelen zowel computertechnische als presentatietechnieken een rol. Dit blok is het eerste deel van het onderwijs in de lijn BAST (Biomedical Academic Scientific Training).

Doel

  • In staat zijn basale aspecten van (huid)kanker te begrijpen en deze kennis en inzicht te gebruiken voor het beantwoorden van een onderzoeksvraagstelling;

  • In staat zijn om informatie op te zoeken uit bibliotheek, handboeken, internet en databases, ter verdieping van een onderzoeksvraagstelling;

  • Het kunnen verwerken van de vraagstelling, gevonden gegevens en resultaten over een onderzoeksvraagstelling in een duidelijke PowerPoint-presentatie.

Onderwijsvorm

Per tweetal studenten wordt gewerkt aan een wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot (huid)kanker. Achtergrondinformatie moet bestudeerd worden en er moet aanvullende informatie gezocht en bestudeerd worden om de vraagstelling op een academische manier te beantwoorden. De voortgang van dit proces wordt besproken in werkgroepen, die verplicht bijgewoond moeten worden. In deze werkgroepen moet het verkrijgen van de biomedische kennis en het inzicht in de vraagstelling besproken worden met medestudenten.
Naast de activiteiten in de werkgroepen worden colleges en instructies verzorgd op het gebied van informatie vergaren en verwerken. Om de beeldvorming van kanker vollediger te maken, wordt er een patiëntdemonstratie gegeven.

Toetsing

Vaardigheden met betrekking tot het zoeken van informatie, het op waarde schatten van de informatie, het analyseren van de informatie en het presenteren van de bevindingen worden getoetst door het geven van een presentatie met behulp van PowerPoint aan de medestudenten. Voor de inhoud, vorm en het presenteren van de PowerPoint presentatie wordt per duo een cijfer gegeven. Hierbij leidt persoonlijke inzet tot differentiatie van het cijfer. Het zoekproces in wetenschappelijke databases en boeken wordt schriftelijk gedocumenteerd. Ook voor deze verslaglegging wordt per duo een cijfer gegeven. Deze beide deelcijfers leiden tot het uiteindelijke eindcijfer voor het blok. Tot slot is het vereist dat de student actief heeft deelgenomen aan alle verplichte werkgroepen en de bibliotheekinstructie.

Literatuur

  • B. Alberts et al., Molecular Biology of the Cell

  • M.K. Campbell. Biochemistry

  • W.J. Larsen. Human Embryology