Prospectus

nl en

Metabolisme II

Course
2011-2012

Beschrijving

Dit blok houdt zich bezig met het metabolisme van het menselijk lichaam en is een vervolg op Metabolisme I. Om het lichaam in stand te houden, zijn energie en bouwstoffen nodig, die uit het voedsel worden opgenomen. Eiwitten, vetten en koolhydraten kunnen in het lichaam via verschillende routes worden afgebroken. De afbraak van grote moleculen naar kleine bouwstenen wordt katabolisme genoemd. Deze kleine moleculen worden weer als bouwstof gebruikt voor de synthese van complexe moleculen, zoals eiwitten en nucleïnezuren. Er bestaan diverse koppelingen tussen de verschillende metabole routes, hetgeen onder normale omstandigheden leidt tot een geïntegreerd metabolisme. De regulatie van dit metabolisme is van essentieel belang voor de homeostase van het lichaam. Hormonen zoals insuline en glucagon spelen hierbij een belangrijke regulerende rol. Teneinde inzicht te krijgen in al deze processen, is het blok in een aantal thema’s onderverdeeld. Bij Voeding en Spijsvertering zal de nadruk op het proces en de locatie van de spijsvertering liggen. Bij Cholesterol en Cardiovasculaire Risico’s wordt de relatie tussen het cholesterolmetabolisme en cardiovasculaire problemen bestudeerd. Bij het laatste thema Metabole Balans staat de integratie van alle afzonderlijke metabole routes en de regulering van het metabolisme centraal. Hier zullen diabetes en vasten als illustratief voorbeeld dienen.

Doel

  • Het verkrijgen van inzicht in de processen via welke voedingsstoffen worden omgezet in bouwstenen, en in de processen waarbij deze bouwstenen weer tot compexe moleculen worden omgezet (metabole routes).

  • Het verkrijgen van inzicht in de bijdrage van de verschillende processen in de instandhouding van het lichaam.

  • Het verkrijgen van inzicht in de locatie van al deze processen.

  • Het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen en de regulering van de verschillende metabole routes en de bijdragen vanuit verschillende organen en weefsels.

  • Het beredeneren van de aanpassingen, die plaats vinden bij een verstoorde balans tussen de metabole routes, zoals bij diabetes en diëten, en het interpreteren van de klinische gevolgen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, microscopiepraktica, biochemisch prakticum

Toetsing

Het schriftelijk tentamen bestaat uit open eindvragen. De boeken Biochemistry van Campbell, Medical Physiology van Boron en Boulpaep, en Histology van Ross en het blokboek mogen geraadpleegd worden.

Literatuur

  • M.H. Ross et al. Histology: a Text and Atlas.

  • M.K. Campbell en S.O. Farrell. Biochemistry.

  • Boron, W. en Boulpaep, E. Medical Physiology, Updated Edition