Prospectus

nl en

Neurocognition and Artificial Intelligence

Course
2011-2012

Toegangseisen

Inleiding in de Psychologie en Cognitieve psychologie óf tweedejaarscursus Aandacht.

Beschrijving

Cognitieve processen zoals waarneming, taal, geheugen en redeneren, ontstaan door interacties tussen neuronen in het brein. Hoewel redelijk veel bekend is over hoe individuele neuronen werken, gaat deze cursus in op de vraag hoe in neurale netwerken cognitie ontstaat. Deze kennis is nodig bij het ontwikkelen van technologie (zoals kunstmatige intelligentie, robots) en (neuro)prothesen. Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan op deze gebieden en wordt ook vooruitgang geboekt. Deze cursus gaat in op verschillende manieren waarop neuronen kunnen samenwerken in neurale netwerken, welke cognitieve processen die netwerken kunnen uitvoeren, en hoe die netwerken zelfs bepaalde cognitieve processen kunnen leren. Bovendien wordt ingegaan op mogelijkheden om cognitie op de computer te simuleren en op overeenkomsten en verschillen tussen computers en het brein.

Leerdoelen

De cursus geeft kennis en inzicht in de belangrijkste typen neurale netwerken en hoe deze netwerken cognitieve processen kunnen uitvoeren en leren. De cursus geeft ook een beginnende vaardigheid in het analyseren van netwerken en de wijze waarop netwerken cognitieve processen kunnen simuleren.

Rooster

Neurocognitie en Kunstmatige Intelligentie (2012-2013):

Onderwijsvorm

Zeven hoorcolleges en een tentamen

Toetsing

Het tentamen bestaat uit essayvragen.

Blackboard

 • Actuele informatie

 • Studiemateriaal

 • Een overzicht van de colleges en de wekelijks te bestuderen stof

Literatuur

De literatuur bij dit college bestaat uit (onderdelen van) tijdschriftartikelen en ondersteunende literatuur (collegeverslagen en sheets). De ondersteunende literatuur wordt op de blackboard geplaatst. De artikelen zijn beschikbaar via de bibliotheek (links naar de artikelen zullen op de blackboard worden geplaatst).

Literatuur overzicht

 • Markram, H. (2006). The blue brain project. Nature Reviews Neuroscience, 7, 153-160.

 • Thorpe, S., Fize, D. & Marlot, C. (1996). Speed of processing in the human visual system. Nature, 381, 520-522.

 • Quian Quiroga, R. Kreiman, G. Koch, C. & Fried, I. (2007). Sparse but not ‘Grandmother-cell’ coding in the medial temporal lobe. Trends in Cognitive Sciences, 12, 87-91.

 • Oram, M.W. & Perrett, D. I. (1994). Modeling Visual Recognition From Neurobiological Constraints. Neural Networks, 7, 945-972.

 • DiCarlo, J. J. & Cox, D. D. (2007). Untangling invariant object recognition. Trends in Cognitive Sciences, 11, 333-341.

 • Kourtzi, Z. & DiCarlo, J. J. (2006). Learning and neural plasticity in visual object recognition. Current Opinion in Neurobiology, 16, 1–7.

 • Cox, D. D., Meier, P., Oertelt, N. & DiCarlo, J. J. (2005). ‘Breaking’ position-invariant object recognition. Nature Neuroscience, 8, 1145 -1147.

 • Riesenhuber, M. & Poggio, T. (1999). Hierarchical models of object recognition in cortex. Nature Neuroscience, 2, 1019-1025.

 • Serre, T., Oliva, A. & Poggio, T. (2007). A feedforward architecture accounts for rapid categorization. PNAS, 104, 6424-6429.

 • Van der Velde, F. & de Kamps, M. (2001). From knowing what to knowing where: Modeling object-based attention with feedback disinhibition of activation. Journal of Cognitive Neuroscience, 13, (4), 479-491.

 • De Kamps M. & van der Velde, F. (2001). Using a recurrent network to bind form, color and position into a unified percept. Neurocomputing, 38-40, 523-528.

 • McClelland, J. L. & Rogers, T. T. (2003). The parallel distributed processing approach to semantic cognition. Nature Reviews Neuroscience, 4, 310-322.

 • Rogers, T. T. & McClelland, J. L. (2008). Précis of Semantic Cognition: A Parallel Distributed Processing Approach. Behavioral and Brain Sciences, 31, 689-708.

 • O’Reilly, R. C. & Norman, K. A. (2002). Hippocampal and neocortical contributions to memory: advances in the complementary learning systems framework. Trends in Cognitive Sciences, 6, 505-510.

 • Norman, K. A. & O’Reilly, R. C. (2003). Modeling Hippocampal and Neocortical Contributions to Recognition Memory: A Complementary-Learning-Systems. Psychological Review, 110, 611–623.

 • Harris, K. D. (2005). Neural signatures of cell assembly organization. Nature Reviews Neuroscience, 6, 399-407.

 • O’Reilly, R. C. (2006). Biologically Based Computational Models of High-Level Cognition. Science, 314, 91-94.

 • van der Velde, F & de Kamps, M. (2010). Learning of control in a neural architecture of grounded language processing. Cognitive Systems Research, 11, 93–107.

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Meer informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Tentamens

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 6 weken tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Contact

Dr. F. van der Velde
kamer 2B10
Tel: 071-5273637
E-mail: vdvelde@fsw.leidenuniv.nl