Prospectus

nl en

Internationaal Recht

Course
2011-2012

Omschrijving

Het internationale recht reguleert het handelen van staten en andere actoren in de internationale politiek. Daarmee is het een belangrijke normatieve en institutionele factor in de internationale betrekkingen. Door middel van verdragen kunnen staten bijvoorbeeld economische of politieke samenwerking aangaan of internationale organisaties oprichten. Of het nu gaat om kwesties van oorlog en vrede, handel, het internationale scheepsverkeer, mensenrechten, het milieu, of het gebruik van de ruimte: over tal van onderwerpen zijn er internationale juridische afspraken gemaakt.

In deze cursus wordt een inleidend overzicht gegeven van het internationale recht. Daarbij wordt ook de vraag gesteld naar de relatie tussen het internationaal recht en de internationale politiek. Welke rol speelt het internationaal recht in de belangrijkste theorieën van de internationale betrekkingen? In hoeverre vormt de internationale politiek het internationale recht en andersom? In welke mate kan het internationale recht gezien worden als ‘ wereldrecht’, in de zin van een stelsel van beginselen, regels en instituties die het algemene belang van de internationale gemeenschap behartigt?

Onderwijsvormen

7 hoorcolleges van 4u (laatste 30 min. voorbehouden voor interactie en vragen van studenten)

Week 1: Geschiedenis, aard en bronnen van het internationaal publiekrecht
Week 2: Internationale rechtssubjecten en mensenrechten
Week 3: Vrede en veiligheid
Week 4: Internationaal humanitair recht en internationaal strafrecht
Week 5: Internationaal economisch recht en duurzame ontwikkeling
Week 6: Jurisdictie en immuniteiten
Week 7: Staatsaansprakelijkheid en internationale geschillenbeslechting

Studiematerialen

Elementair Internationaal Recht, T.M.C. Asser Press (2011)

N.J. Schrijver, Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht. Een Inleiding. Den Haag, Boom Juridische Uitgevers (2011)

Bijkomende studiematerialen zullen via Blackboard beschikbaar worden gesteld.

Toetsing

Tentamen
maandag 19 december 2011, 9.00-12.00 uur, USC
Hertentamen
woensdag 18 januari 2012, 9.00-12.00 uur, USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden.

Rooster

woensdag 2 november t/m 14 december, 13.00-17.00 uur, Gorl.03