Prospectus

nl en

Social and Organisational Psychology

Course
2011-2012

Beschrijving

In de sociale psychologie bestudeert men hoe – in persoonlijke of werksituaties – onze gedachten, gevoelens en gedrag worden beïnvloed door anderen, en hoe wij anderen beïnvloeden.

In deze cursus maken de deelnemers op een inleidend niveau kennis met de belangrijkste theorieën en bevindingen op dit gebied. De onderliggende processen die behandeld worden, hebben betrekking op:

  • sociale waarneming en sociale cognitie (bv. hoe vormen we een indruk van andere personen)

  • attitudes (bv. hoe vormen we een mening en hoe is die te beïnvloeden)

  • gedrag in groepen (bv. hoe komen gezamenlijke beslissingen tot stand).

Een goed begrip van deze processen helpt ons inzicht te krijgen in verschillende aspecten van het functioneren van mensen in werksituaties, zoals:

  • personeelsbeoordeling en selectie (bv. kunnen we voorkomen dat stereotypen een rol spelen in loopbaanbeslissingen)

  • motivatie en leiderschap (bv. kan een leidinggevende er voor zorgen dat mensen zich betrokken voelen bij hun werk)

  • samenwerking en teamprestaties (bv. kun je ervoor zorgen dat een team beter presteert dan de afzonderlijke teamleden).

Leerdoelen

Het doel van deze cursus is om studenten zowel kennis te laten opdoen over algemene theoretische principes als inzichtelijk te maken hoe deze theoretische kennis kan worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van mensen in organisaties. Studenten verkrijgen een overzicht van en inzicht in theorieën en onderzoek op het gebied van de sociale- en organisatiepsychologie.

Rooster

Sociale en Organisatiepsychologie (2011-2012):

Onderwijsvorm

Er zijn 13 colleges van twee of drie uur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen

Blackboard

Informatie op blackboard.leidenuniv.nl waaronder collegesheets van colleges en aanvullend materiaal, oefenvragen tentamen.

Literatuur

  • George, J. M., & Jones, G. R. (2012). Understanding and managing organizational behavior (6th edition). Pearson Prentice Hall.

  • Baron, R. A., Byrne, D., & Branscombe, N. R. (2007). Mastering social psychology. Pearson/Allyn & Bacon.

  • Er is geen aanvullende tentamenstof op blackboard en er zijn geen werkgroepen.

Beide boeken worden ook als gezamenlijk pakket met korting aangeboden, onder ISBN nummer 9781780167749.

Er is ook een pakket waarbij voor het boek van George en Jones een custom-made versie is gebruikt (met als jaar van uitgave 2011) waarbij hoofdstukken die geen onderdeel uitmaken van de cursus niet opgenomen zijn. Dit is onder ISBN nummer 9781447921707. Dit pakket is 19 euro goedkoper.

Labyrint biedt deze pakketten ook aan.

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen

Keuzevakstudenten
Schrijf je voor elk keuzevak apart in. Meer informatie over de keuzevakken

Contact

Prof. dr. E. van Dijk
E-mail: dijk@fsw.leidenuniv.nl