Prospectus

nl en

Sexology

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geslaagd zijn voor de cursus Persoonlijkheids-, Klinische en Gezondheidspsychologie of vergelijkbare cursus. Inschrijving is alleen mogelijk bij een voldoende voor deze cursus. De beoordeling van de gelijkwaardigheid is aan de studieadviseurs.

Beschrijving

In dit keuzevak zal aandacht besteed worden aan seksualiteit vanuit een bio-psycho-sociale benadering.

Thema’s die onder andere aan bod komen zijn:

 • de seksuele ontwikkeling

 • de biologie van seksualiteit

 • onderzoek op seksuologisch gebied

 • seksuele disfuncties en behandeling daarvan.

Leerdoelen

 • De student kan de seksuele ontwikkeling van de mens onderscheiden in verschillende levensfasen waarin aandacht is voor de biologische, psychologische en sociale invloeden in die verschillende fasen.

 • De student heeft kennis genomen van verschillende actuele onderzoeken naar seksueel gedrag en beleving.

 • De student verwerft inzicht in de fysiologie van de seksuele functies.

 • De student heeft kennis van epidemiologie van seksuele problematiek en seksuele disfuncties en de verschillende behandelmogelijkheden van seksuele problematiek.

 • De student heeft kennis van de prevalentie en de gevolgen van seksueel geweld.

Rooster

Seksuologie (2011-2012):

Onderwijsvorm

Acht hoorcolleges en een tentamen

Toetsing

Multiple choice tentamen met 40 vragen.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard.

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, een e-learning module, artikelen, samenvattingen, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten. het vinden van de power point presentaties etc

Literatuur

Seksuologie, onder red. van Gijs, Gianotten, Vanwesenbeek en Weijenborg, 2e herziene uitgave, BSL, Houten 2009. ISBN 978 90 313 5187 9

Aanmelden

Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen

Keuzevakstudenten
Schrijf je voor elk keuzevak apart in. Meer informatie over de keuzevakken

Contact

 • Mevr. Drs. H.E. de Groot
  LUMC, Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie, Poortgebouw Zuid, 4e Etage
  Tel.: 071-5268032
  E-mail: H.E.de_Groot@lumc.nl

 • Dhr. Drs. A. Beekman
  LUMC, Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie, Poortgebouw Zuid, 4e Etage
  Tel.: 071-5268032
  E-mail: a.beekman@lumc.nl