Prospectus

nl en

Indonesian 6: Language and Communication 3

Course
2011-2012

Toegangseisen

  • Indonesisch taalvaardigheid van het Indonesisch op 1ste semester derdejaars niveau. – Kennis van Indonesische literatuur en haar geschiedenis op 1ste semester derdejaars niveau.

Beschrijving

Lezen verschillende modern Indonesisch van verschillende periode: colonial periode en moderne periode, pop en serious genres.

Het werkcollege Indonesisch 6: taal en communicatie 3 is een inleiding in het lezen en bespreken van de specimen van moderne Indonesische literair tektsten uit de koloniale en moderne periode. In wekelijkse bijeenkomasten geeft de docent een overzicht van de historisch ontwikkeling van de moderne Indonesische literatuur. De studenten op thuis lezen en een novel en een stuiversroman door de docent wordt vastgesteld. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten worden deze literaire teksten bespreken. Vervolgens, iedere student moet zelf een Indonesische novel of stuiversroman kiezen uit de koloniale of moderne periode. De docent zal de studenten informeren over titels van Indonesische novellen en stuiversromans in de bibliotheek van het KITLV. Iedere student moet een presentatie houden in het Indonesisch over de novel of stuiversroman die hij/zij gekozen heeft. De presentatie is het uitgangspunt voor een opstel.

Leerdoelen

  • Verbreden de Indonesisch woordenschat van de studenten.

  • Kennis van varianten van het Indonesisch buiten de standaard.

  • Kennis van en inzicht in de taal van moderne Indonesische literatuur.

  • Oefening in het formulieren van ideeën en opvattingen in mondeling en schriftelijk taalgebruik van het Indonesisch.

Rooster

Zie rooster; Suryadi; Indonesisch 6: taal en communicatie 3

Onderwijsvorm

Seminar

Toetsing

  • Aanwezigheid en actieve participatie tijdens de college (15% van het cijfer)

  • Mondelinge presentatie in het Indonesich (45% van het cijfer)

  • Opstel van 3000 woorden in het Indonesisch (40% van het cijfer)

Blackboard

nvt

Literatuur

  • Mahayana, Maman S. et al. 1992. Ringkasan dan ulasan novel Indonesia modern. Jakarta: PT. Gramedia.

  • Teeuw, A. 1979. Modern Indonesian literature, Vol. 1 & 2. The Hague: Nijhoff.

Aanmelden

Verplicht via uSis.

Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Suryadi

Opmerkingen

Studenten moeten ten minste 75% van colleges aanwezig zijn. Afwezigheid moet ruim op tijd per email aan de docent meegedeeld worden.

Studenten moeten alle examenonderdelen hebben voltooid om een cijfer te kirjgen.