Prospectus

nl en

Legitimiteit van Militaire Missies

Course
2011-2012

Omschrijving

Doel: Inzicht verwerven in de politieke besluitvorming en het publieke debat over hedendaagse militaire missies. Nederlandse ervaringen met de krijgsmacht kunnen interpreteren tegen de achtergrond van lange termijn trends rondom militaire geweldstoepassing.

Inhoud: Nederland heeft de afgelopen twintig jaar aan een reeks militaire missies meegedaan. De inzet onder VN-vlag in Srebrenica eindigde in een tragedie, de uitzending naar Uruzgan in NAVO-verband leidde tot een politieke crisis. De besluitvorming over missies blijkt altijd moeilijk en het publieke debat is steevast heftig. Wat bepaalt de legitimiteit van het inzetten van militaire middelen? Hoe verhouden doel, belang en risico’s zich tot elkaar? Draait het bij de rechtvaardiging van deelname aan een militaire interventie tenslotte om zo snel mogelijk succes tegen zo gering mogelijke kosten – in levens en geld? Op dergelijke vragen wordt in dit keuzevak een antwoord gezocht in de bevindingen en inzichten van sociale wetenschappers en historici. Recente militaire ervaringen van Nederland staan centraal maar worden in een bredere context geplaatst van lange termijn ontwikkelingen in de politieke en maatschappelijke omgang met oorlogsachtig geweld. Een belangrijke vraag daarbij luidt: zijn Europese landen zoals Nederland, in vergelijking met de Verenigde Staten niet teveel soft power geworden om gewelddadige tegenstanders desnoods langdurig het hoofd te bieden?

Onderwijsvormen

Hoorcolleges, bespreking literatuur

Studiematerialen

Christ Klep (2011), Uruzgan. Nederlandse militairen op missie. Amsterdam: Boom.

James Sheehan (2008), The Monopoly of Violence. Why Europeans hate going to war. London: Faber and Faber.

Selectie van artikelen

Toetsing

Schriftelijk tentamen (70%) en paper (30%)

Tentamen
Woensdag 21 december 2011, 9.00-12.00 uur, USC
Hertentamen
Maandag 23 januari 2012, 13.00-16.00 uur, SA41

Rooster

Maandag 31 oktober tot 12 december, 13.00-15.00 uur. , SB45 (behalve 31 Okt. SA41)