Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Hymnologie 2

Course
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

In vervolg op de module Hymnologie 1 wordt het historische aspect van de kerkmuziek verder uitgediept en worden de studenten verder ingevoerd in de polyfone kerkmuziek (zowel katholieke als protestantse). Deze module legt de verbinding met de 21e eeuw: op welke manieren wordt tegenwoordig de meerstemmige muziek in getijde- en hoofddiensten toegepast? In dit kader wordt een aantal actuele liedbundels geanalyseerd. Het gaat in deze module om de periode van circa 1700 tot heden.

Leerdoelen

Rooster

Eerste en tweede semester. De colleges worden gegeven in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium kamer M303 (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag), vrijdag van 15.20-17.20 uur. Eerste college: 9 september.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Aanwezigheid verplicht.
Mondeling tentamen.

Blackboard

Literatuur

  • Jan Luth et al. (red.), Het kerklied, een geschiedenis. Zoetermeer: Mozaïek, 2001.

  • S. Groot et al. (red.), De lof Gods geef ik stem. Baarn: Gooi en Sticht, 1993.

  • Readers die tijdens college worden uitgereikt.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Aanmelden is verplicht, via een inschrijfformulier aan te vragen bij Marten van der Meulen

Contact

Contactpersoon / coördinator: Theo Goedhart; e-mail: t.goedhart@staff.koncon.nl

Opmerkingen