Prospectus

nl en

Hindi 5A: Tekstlezen

Course
2011-2012

Toegangseisen

Beheersing van de stof van Hindi 4.

Beschrijving

Lezen en vertalen van Hindi-teksten in diverse genres, op hoger niveau dan in Hindi 4a. Zelfstudie van Hindi-teksten.

Leerdoelen

De cursus leert studenten literaire en niet-literaire Hindi-teksten over een bepaald, per semester te kiezen thema in het Nederlands te vertalen, en vragen over grammaticale aspecten van deze teksten te beantwoorden.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstudie

Toetsing

  • een schriftelijk vertaaltentamen over de collegestof

  • een mondeling vertaaltentamen over de zelfstudiestof
    Beide tentamens omvatten ook open vragen over de grammatica.
    Het eindcijfer is het gemiddelde van deze twee cijfers.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

De te lezen Hindi-teksten worden op college uitgedeeld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de studiecoordinator: Frans van Baardewijk

Opmerkingen

Deze cursus is een onlosmakelijk onderdeel van Hindi 5, dat bestaat uit Hindi 5a en 5b.