Prospectus

nl en

Biopsychopathology and Psychopharmacology

Course
2011-2012

Toegangseisen

Propedeusecursus Persoonlijkheids, klinische en gezondheidspsychologie of een gelijkwaardige cursus gevolgd hebben. Dit laatste is ter beoordeling aan de studieadviseurs.

Beschrijving

De cursus geeft de mogelijkheid om basale inzichten te krijgen in de biologische processen die een belangrijke rol spelen in het ontstaan en verloop van psychopathologie. Dit inzicht is van belang om biologische interventies zoals psychofarmacologie maar b.v. ook lichttherapie , magnetische stimulatie en ECT op hun waarde en beperkingen te kunnen inschatten.

De laatste decennia is er mede door (functionele) neuroimaging technieken, moleculaire biochemie, genetica en grootschalige prospectieve epidemiologische studies meer inzicht verkregen in factoren die een rol spelen in het ontstaan van (psycho)pathologie. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat de interactie met omgevingsfactoren (sociaal, psychologisch, biologisch) een cruciale rol speelt. Dit is het huidige ‘gen omgevingsinteractie’ paradigma. Tevens is er op deze wijze meer zicht gekomen op de werkwijze en werkzaamheid van psychofarmaca.

Neuroscience speelt een belangrijke rol, niet alleen in theorie, maar ook om in de dagelijkse klinische praktijk beter de reacties en emoties van de patiënt te kunnen begrijpen.

In deze cursus zal nader op deze biologische factoren ingegaan worden .
De arbitraire grens tussen normaal en niet normaal zal ter discussie gesteld worden.
Dit heeft ook gevolgen voor het onderscheid tussen biologisch versus psychologisch oorzaken van psychiatrische stoornissen , maar ook zet het vraagtekens bij het onderscheid tussen psychologische versus biologische interventies.

NB:Voor studenten die belangstelling hebben om later de postmasteropleiding to psychotherapeut te doen is deze cursus een ingangsvoorwaarde.

Leerdoelen

Meer inzicht in de complexe interactie tussen genetisch-biologische en omgevingsfactoren, die ten grondslag liggen aan psychopathologie en de behandeling met psychofarmaca. Mogelijkheden en beperkingen in de dagelijkse klinische praktijk zullen het uitgangspunt zijn.

Rooster

Biopsychopathologie en psychofarmacologie (2011-2012):

Onderwijsvorm

Zeven maal twee uur interactieve hoorcolleges met videodemonstraties

Toetsing

Vijfentwintig vragen uit het boek Higgens & George, vijfentwintig gesloten vragen (stellingen) met optie ja, nee of geen mening en vijf essay vragen die kort ingevuld moeten worden.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Gecommuniceerd met studenten wordt via blackboard.leidenuniv.nl.

 • De gebruikte collegesheets van de zeven colleges

 • Een beperkt aantal proefvragen.

 • Er kunnen vragen aan de docenten gesteld worden.

 • De data van de colleges en de onderwerpen (hoofdstukken) die besproken zullen worden.

Literatuur

 • E.S Higgens,M.S.George. (2007). The Neuroscience of Clinical Psychiatry. The Pathophysiology of behavior and Mental Illness. Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkens. ISBN 13 978-0-7817-6655-5
  (Chapter 1,2,3,4,5,6,7,18,19 and 21.)

 • R.H. Ettinger. (2011). Psychopharmacology 1st edition.
  ISBN-10: 0-13-601306-6; ISBN-13: 978-0-13-601306-8
  (Chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6.)

Verwacht wordt dat de literatuur op hoofdlijnen voor de eerste colleges is doorgenomen. Eventuele vragen over de studiestof kunnen worden ingebracht op de colleges en zullen worden toegelicht.

Aanmelden

Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen

Contact

Opmerkingen

Schroom niet vragen te stellen!