Prospectus

nl en

Imaging Techniques (MCB)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Sterk aanbevolen: Celbiologie 2e jaar en VWO natuurkunde

Beschrijving

Aan het begin van de cursus wordt kort ingegaan op de fysische principes van licht, optica en spectroscopie, om zo een basis te leggen voor beter begrip van de microscopie en andere imagingtechnieken. Vervolgens wordt de lichtmicroscoop ontleed, om deze goed te leren begrijpen en gebruiken. Daarna zal de fluorescentiemicroscoop en de confocale microscoop worden behandeld en gebruikt. Geavanceerde technieken uit de fluorescentiemicroscopie (FRAP, FRET, FCS, FLIM, PALM) zullen na bestudering van uitgedeelde literatuur door de studenten aan elkaar worden gepresenteerd. Middels gastcolleges zullen technieken als elektronenmicroscopie, atomic force microscopy (AFM), single-molecule microscopie en magnetic resonance imaging (MRI) behandeld worden. Tenslotte wordt in een werkcollege ingegaan op de mogelijkheden van beeldverwerking.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het doel van deze cursus is om basale microscopische technieken te begrijpen en toe te passen. Verder wordt begrip bijgebracht van meer geavanceerde technieken.

Eindtermen:
Begrip van de lichtmicroscoop, fluorescentiemicroscoop en confocale microscoop en deze kunnen gebruiken.
Begrip van elektronenmicroscopie, single-molecule microscopie, AFM, kristallografie en MRI.
Eenvoudige beeldverwerkingstechnieken zelf toe kunnen passen.

Rooster

Week 1: Basale fysica van licht
Week 2: Licht-, fluorescentie-, en confocale microscopie
Week 3: Geavanceerde technieken
Week 4: Beeldverwerking, zelfstudie, en tentamen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, prakticum en zelfstudie

Toetsing

Tentamen, presentatie

Blackboard

Powerpointpresentaties van colleges zullen op blackboard worden gezet.

Literatuur

Eventuele aanvullende literatuur wordt tijdens cursus uitgereikt

Aanmelden

Via USIS

Contact

Dr.M.J.M.Schaaf: email m.j.m.schaaf@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen