Prospectus

nl en

Evolutie en Ecologie (EBC)

Course
2011-2012

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Dit vak geeft een totaaloverzicht van de evolutiebiologie en bevat populatiegenetica, quantivatieve genetica, oorsprong van het leven, geschiedenis van het leven en basisbegrippen als mutatie, variatie, selectie en adaptatie. Enige kennis uit het eerste jaar, zoals fylogenie, soortvorming en evolutie van sociaal gedrag zal kort herhaald worden. Uitgebreid zal ingegaan worden op evo-devo (evolutiuonary developmental biology): de ontwikkelingsbiologische basis van evolutionaire veranderingen. Extra nadruk wordt vanaf dit jaar gelegd op de relevantie van evolutie voor de menselijke gezondheid. Veroudering, life history en het gebruik van antibiotica komen aan de orde, evenals de evolutionaire aspecten van HIV, vogelgriep en kanker.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Totaaloverzicht van evolutiebiologie

Eindtermen:

  • het rekenen met allelfrequenties in populaties in Hardy-Weinberg-evenwicht, maar ook onder natuurlijke selectie, drift, migratie en mutatie .

  • het genereren en analyseren van fylogenieën.

  • de moleculaire basis begrijpen van variatie en evolutionaire veranderingen

  • het leveren van hypothesen over de oorsprong van het leven en feitenkennis over de geschiedenis van het leven.

  • het evolutionair verklaren van fenomenen als seksueel dimorfisme, sociaal gedrag en veroudering.

Rooster

Dagelijks ’s ochtends college, ’s middags werkcollege.

Onderwijsvorm

Colleges, werkcolleges, computerpractica, bezoek aan Naturalis

Toetsing

Tussentijdse quizzes, practicumverslagen, tentamen

Blackboard

Intensief gebruik Blackboard

Literatuur

Het volgende boek is VERPLICHT:
Evolutionary Analysis, 4/E
Scott Freeman, Jon C. Herron
ISBN-10: 0132275848
ISBN-13: 9780132275842
Publisher: Benjamin Cummings

Aanmelden

Via USIS

Aanmelden voor Blackboard

Contact

Dhr Dr. M. v.d. Zee
m.van.der.zee@biology.leidenuniv.nl
071 – 527 4885

Opmerkingen

n.v.t.