Prospectus

nl en

LPC-1 Mondelinge Presentatievaardigheden (verplicht vak)

Course
2011-2012

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Deze cursus traint de mondelinge presentatie- en communicatievaardigheden die noodzakelijk zijn voor bètawetenschappers. We werken aan het versterken van je academische presentatievaardigheden door gebruik te maken van wetenschappelijke biologische artikelen, theorie over presenteren, eigen leerdoelen en concrete ervaringen. Als wetenschapper moet je regelmatig je werkzaamheden of je onderzoek presenteren voor een groter gehoor. Die werkzaamheden of dat onderzoek kunnen (vak)inhoudelijk nog zo interessant zijn, als je niet goed presenteert dan komt de boodschap niet over. In de cursus oefenen we met het voorbereiden, uitvoeren en terugblikken op mondelinge presentaties die je zowel voorbereid als onvoorbereid moet houden. Reflectie op je handelen staat centraal bij het ontwikkelen van jouw presentatievaardigheden. In de cursus wordt het academische aspect benadrukt, dus het kritisch kijken naar de hoofdlijn van het onderzoek dat je presenteert, het gebruiken van goede bronnen, het stellen van kritische vragen, enz.
Deze cursus besteedt daarnaast aandacht aan communicatievaardigheden zodat je beter kunt samenwerken, vergaderen, evalueren, enz. Jouw bijdrage kan nog zo interessant zijn, als je communicatievaardigheden onvoldoende zijn dan komt jouw inbreng niet goed over. In de cursus oefenen we met praktijkrelevante situaties en reflecteer je op je ervaringen. We oefenen met de rollen binnen een groep, feedback geven, persoonlijke kwaliteiten ontdekken en inzetten, enz.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Deze cursus traint de mondelinge presentatie- en communicatievaardigheden die noodzakelijk zijn voor bètawetenschappers.

Eindtermen:
Aan van eind van deze cursus kun je door middel van je gedrag en je interventies zichtbaar en hoorbaar laten blijken dat je onderstaande doelen hebt bereikt:

 • Je bent in staat een mondelinge presentatie voor te bereiden en te houden. Deze presentatie heeft een wetenschappelijk onderbouwde, inhoudelijke opbouw en maakt goed gebruik van visuele ondersteuningsmiddelen. De presentatie is van academisch niveau en uitdagend voor het publiek (medestudenten). Bij het voorbereiden en houden van deze presentatie maak je bewust gebruik van theorie over presenteren, van academische bronnen en je laat een kritische houding zien.

 • Je bent in staat om persoonlijke leerdoelen te formuleren en aan de hand van deze leerdoelen actief op je eigen ontwikkeling t.a.v. je mondelinge academische communicatievaardigheden te reflecteren en deze te sturen.

 • Je bent je bewust van de rol die je op elk moment in de groep inneemt en je kunt bewust en actief verschillende rollen in een groep vervullen en hierop reflecteren.

 • Je bent in staat effectieve feedback te geven en goede vragen te stellen.

 • Je bent in staat actief feedback te ontvangen en deze te vertalen naar je persoonlijke ontwikkeling.

 • Je draagt actief bij aan het groepsproces en laat zien dat je jouw inhoudelijke bijdragen kunt onderbouwen met theoretische inzichten.

Rooster

Maandag 5 sept van 10 – 11.30 openingscollege.
Dinsdag 6 sept. t/m donderdag 15 sept., gehele dag.
Vrijdag 16 sept., roostervrije dag om eindverslag af te ronden.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, zelfwerkzaamheid in kleine groepen en individueel.
Aantal: minimaal 12, maximaal 16 deelnemers per groep.

Toetsing

Tijdige aanwezigheid op – en actieve deelname tijdens – de bijeenkomsten en samenwerkingsopdrachten is verplicht. Je moet in geval van afwezigheid door overmacht je docent, liefst vooraf, hiervan in kennis stellen. Opdrachten moeten ook bij afwezigheid worden ingeleverd.

Je aanwezigheid, deelname en inzet bij de bijeenkomsten wordt beoordeeld met voldoende of onvoldoende. Een onvoldoende betekent een onvoldoende voor de hele cursus.

De beoordeling voor deze cursus berust op de uitvoering van de volgende punten:

 • De kwaliteit van de eindpresentatie (presentatiewijze, academisch niveau, abstract)

 • De kwaliteit van het optreden als vragensteller, feedbackgever en zaalvoorzitter.

 • Het halen van de deadlines die de docent stelt voor het inleveren van tussenproducten en het niveau daarvan.

 • De bijdrage aan het groepsproces en het behalen van de eigen leerdoelen.

 • De kwaliteit van het eindverslag (in te leveren op 16 september 2011)

Blackboard

Blackboard: www.blackboard.leidenuniv.nl > ICLON cursussen > LPC1 biologen

Literatuur

Tijdens deze cursus gebruiken we het boek:
Communicatie en Management Spreken in het Openbaar, 3e (evt 2e) editie, Klaas Wiertzema en Patricia Jansen, ISBN 9789043016155
Studenten moeten dit boek vooraf aan de cursus aanschaffen. Op maandag 5 september moet na het openingscollege een zelfstudieopdracht uitgevoerd worden met behulp van dit boek en blackboard.

Aanmelden

Aanmelden via USIS
Daarna zelf aanmelden in blackboard.

Contact

Mw.drs. E. de Hullu; hullude@iclon.leidenuniv.nl; tel. 5273949

Opmerkingen

Samenhang met de andere modulen:
Educatieve minor (30 EC). Het doel van de Educatieve minor is dat studenten, na een oriëntatie op het beroep van leraar en een opleiding gericht op het lesgeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in het betreffende schoolvak, een certificaat krijgen dat – in combinatie met het Bachelordiploma – aantoont dat ze gekwalificeerd zijn om les te geven in de onderbouw van havo, vwo en VMBO-t.