Prospectus

nl en

Microbiologie 1 (MCB)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Sterk aanbevolen: microbiologie jaar 1

Beschrijving

Onderdelen uit de microbiologie worden in hoorcolleges behandeld en in praktische experimenten nader toegelicht. Doel is het verdiepen van de kennis over belangrijke microbiologische processen en hun onderlinge samenhang, alsmede het oefenen in handvaardigheden en het opzetten van experimenten in microbiologisch onderzoek. Tijdens de cursus zal met name aandacht worden besteed aan isolatie en karakterisering van schimmels en bacteriën. Er zal hierbij worden gekeken naar productie van enzymen op verschillende koolstofbronnen, productie van secundaire metabolieten, signaal moleculen. Zelf geïsoleerde bacteriën en schimmels zullen worden getypeerd (verwantschap onderling vaststellen) met behulp van DNA isolaties, PCR fingerprinting en database vergelijking.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het verdiepen van de kennis over belangrijke microbiologische processen en de mogelijkheid om deze processen met behulp van genetische modificatie te veranderen of te verbeteren, alsmede het oefenen in handvaardigheden en het opzetten van experimenten in microbiologisch onderzoek.

Eindtermen:
De student heeft verdiepende kennis verworven over biologische processen waarbij micro-organismen een belangrijke rol spelen en over technieken om micro-organismen genetisch te veranderen om zo deze microbiële processen te verbeteren. De studenten heeft praktische vaardigheden verworven met betrekking tot het isoleren en karakteriseren van micro-organismen (bacteriën en schimmels).

Rooster

n.v.t.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie en practicum

Toetsing

Werkopdrachten, verslagen, literatuurstudie (mondelinge presentatie) – Tentamen

Blackboard

Colleges, werkopdrachten worden op Blackboard geplaatst.

Literatuur

Madigan et al Brock Biology of Microorganisms, Prentice Hall International Inc., 12e ed. 2009. Practicumhandleiding

Aanmelden

Via Usis en daarna aanmelden in Blackboard

Contact

Dhr Prof.dr. P.J. Punt
Email: peter.punt@tno.nl

Opmerkingen

n.v.t.