Prospectus

nl en

Moleculaire Genetica (MCB)

Course
2011-2012

Toegangseisen

2e jaars cursussen Biochemie (Linthorst) en Moleculaire Biologie (Van Heusden)

Beschrijving

Met het in kaart brengen en sequencen van complete genomen en het bepalen van de functies van de individuele genen heeft de moleculaire genetica de afgelopen decennia aan de basis gestaan van belangrijke doorbraken in de medische wetenschap, de gewasverbetering en de biotechnologie. Deze cursus geeft een theoretisch overzicht van het vakgebied en de veel gebruikte benaderingen, en biedt praktische training in een aantal moleculair genetische methoden. In een 10-tal colleges zullen de historie en de principes van de genetica worden besproken, met de nadruk op de genetica van eukaryoten. Tijdens de practica zullen de cursisten in tweetallen een aantal experimenten uitvoeren, waarbij er met de genetische modelorganismen Agrobacterium tumefaciens, bakkersgist en de zandraket (Arabidopsis thaliana) wordt gewerkt. Het leren zelfstandig uitvoeren van experimenten en het interpreteren van de resultaten staat hierbij centraal. Met de experimenten en de daarbij behorende voorcolleges worden o.a. de volgende begrippen nader toegelicht: forward en reverse genetica, mutagenese en mutant selectie, allelen, koppeling, complementatie, moleculaire markers, functional genomics, DNA transformatie, bestuderen van genexpressie m.b.v. reporter genen en in silico analyse van genen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Verdieping van de kennis over de genetica en de daarbij gebruikte moleculaire methoden, het opdoen van hands-on ervaring met moleculair genetische technieken en training in algemene onderzoeksvaardigheden, zoals het bedenken en plannen van experimenten, en het beschrijven en presenteren van de onderzoeksresultaten.

Eindtermen:
Studenten hebben ervaring met moleculair genetische technieken en kunnen zelfstandig eenvoudige moleculair genetische experimenten uitvoeren, documenteren en presenteren.

Rooster

Het dagelijks programma is van 9.00 tot ca. 17.00, maar meestal zul je voor 16.00 klaar zijn. Het schema in de eerste twee weken bestaat uit ’s ochtends colleges, waarna rond 11.00 begonnen wordt met het praktische werk, of met een literatuurstudie. In de derde en vierde week is er tijd ingeroosterd voor het schrijven van een verslag en het voorbereiden van een eindpresentatie over één van de experimenten. In de laatste week zijn op dinsdag de eindpresentaties van de verschillende experimenten en op vrijdag is het afsluitende tentamen gepland.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practicum, literatuurstudie, database analyse, presenteren, opzetten van een eigen onderzoekje, verslag schrijven.

Toetsing

Tentamen, presentatie, deelname discussie, verslag

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor algemene aankondigingen. Ook het rooster, alle colleges en de resultaten en verslagen van de experimenten zullen via Blackboard beschikbaar worden gesteld.

Literatuur

  • Practicumhandleiding en uitgereikte wetenschappelijke artikelen

  • Verplicht boek: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science NY, 5e ed. 2008

Aanmelden

Via uSis en daarna aanmelden via blackboard

Contact

Dr. Bert van der Zaal
Email: B.J.van.der.Zaal@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dagelijkse aanwezigheid is vereist. Bij onvoorziene afwezigheid door bijv. ziekte moet de cursist zelf zorgen dat de gemiste stof wordt ingehaald. Bij langere afwezigheid (meer dan 2 dagen of 4 dagdelen) wordt in principe geen eindcijfer meer uitgereikt en moet de cursus worden overgedaan.