Prospectus

nl en

Moleculaire Technieken (EBC)

Course
2011-2012

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

In circa 12 colleges worden de verschillende moleculaire technieken behandeld die veelvuldig in de ecologie, evolutiebiologie en de systematiek worden gebruikt. Ook de toepassingen van deze technieken worden besproken (oa DNA sequencing, Next generation sequencing, AFLP, microsatellieten en SNPs).
Naast de colleges zullen een aantal technieken door iedereen worden uitgevoerd in een practicum. Er zal een analyse aan de wilde wortel worden gedaan mbv microsatellieten om de graad van zelfbestuiving te schatten in een natuurlijke populatie en er zal een SNP analyse worden uitgevoerd om de bronpopulatie van invasieve kruiskruid populaties te achterhalen. In het barcoding project zullen er verschillende organismen worden gesequenced. Deze sequentie gegevens zullen worden gebruikt om een fylogenie te maken. Tot slot zullen er kloneringen worden uitgevoerd op PCR producten van ancientDNA monsters om schade en contaminatie te schatten. De verkregen gegevens zullen met verschillende sofware programma’s verwerkt worden.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Begrijpen van algemeen voorkomende moleculaire technieken en verwerkingsmethoden.
In staat zijn de meest geschikte techniek te kiezen voor de op te lossen vraagstelling

Eindtermen:
Begrijpen en kunnen uitvoeren van diverse moleculaire technieken. In staat zijn om technieken te optimaliseren en problemen op te lossen.

Rooster

Wordt tzt bekend gemaakt via Blackboard

Onderwijsvorm

Colleges en practica

Toetsing

Tentamen en verslag

Blackboard

Communicatie via Blackboard

Literatuur

Syllabus

Aanmelden

Via USIS en daarna aanmelden via Blackboard

Contact

K. Vrieling: k.vrieling@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor de aanschaf van de syllabus wordt een klein bedrag gevraagd.
Voor de verwerking van de gegevens zullen programma’s op de laptop moeten worden geplaatst.