Prospectus

nl en

Zoologie en Ontwikkelingsbiologie (EBC)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Alleen studenten die bereid zijn om deel te nemen aan snijpractica mogen zich inschrijven (bij snijpractica wordt gebruik gemaakt van niet-levend materiaal, m.u.v. vroege kippenembryos).

Beschrijving

Deze cursus is een vervolg op de eerste jaars cursus Biologie van het Organisme – Dier. De mens als terrestisch- en de vis als waterorganisme staan centraal, maar we beginnen met een overzicht van fylogenie van vertebraten. In ontwikkelingsbiologie besteden we aandacht aan toegepaste (b.v. klinische) embryologie, inclusief geboorteafwijkingen.
Belangrijke levensfuncties waarmee een organisme zich in zijn milieu handhaaft (waarneming, voedselverwerking en stofwisseling, ademhaling en circulatie, homeostasis, immunologie, endocrinologie, reproductie) en de structuren van de betrokken organen worden bestudeerd. Stress wordt bestudeerd als een voorbeeld van hoe verstoringen in functioneren kunnen leiden tot ziekten. De cursus wordt uitgebreid met gastcolleges van diverse deskundigen.
De cursus omvat 31 uur (werk)colleges, 11 halve dagen practicum, 4 halve dagen literatuurstudie. De practica zijn bedoeld als ondersteuning van de colleges en omvatten: vergelijkend skeletonderzoek, dissectie van de rat, functioneel-morfologisch onderzoek aan beenvissen, embryonale ontwikkeling van de kip en het effect van geneesmiddelen op de hartfunctie (computer-practicum). Daarnaast wordt er gewerkt aan een korte literatuuropdracht.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het verwerven van fundamentele en toegepaste kennis van de ontwikkeling van gewervelde dieren en van structuren en hun functies bij volwassen gewervelde dieren inclusief de mens.

Eindtermen:

  • Kennis van de anatomie van vissen en zoogdieren inclusief de mens

  • Kennis van vorm-functie relaties bij gewervelde dieren

  • Kennis van de belangrijkste fysiologische systemen van vissen en zoogdieren

  • Kennis van de invloed van stress op gezondheid

  • Kennis van geboorteafwijkingen

Rooster

n.v.t.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practicum, computerondersteund onderwijs, zelfstudie

Toetsing

Tentamen, beoordeling practica, beoordeling literatuurstudie.

Blackboard

Colleges worden op Blackboard geplaatst

Literatuur

Syllabus, colleges op blackboard, eigen aantekening studenten (er wordt geen studieboek gebruikt)

Aanmelden

via USIS

Contact

Mw Drs. I.M.L. de Jong, email: i.m.l.de.jong@biology.leidenuniv.nl
Prof. dr. M. K. Richardson, email: m.k.richardson@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t