Prospectus

nl en

BLOK 1 Basiswiskunde

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Basiswiskunde heeft als doel alle studenten op een gelijkwaardig niveau te brengen aan het begin van hun bachelor. Afhankelijk van de wiskunde voorgeschiedenis van de student (wiskunde A,B,C, of D) zullen er naast herhalingen ook nieuwe wiskundige methoden worden bekeken en geoefend. De cursus bestaat uit verschillende delen, welke afwijken van andere cursussen. Aan het begin van het semester wordt een oefentoets gegeven zodat studenten zelf hun eigen niveau kunnen inschatten. Deze oefentoets wordt een paar weken later gevolgd door een tentamen op basis van zelfstudie en al aanwezige wiskundige vaardigheden. De uitslag van dit tentamen bepaald of de student de cursus basiswiskunde verplicht dient te volgen. Lager dan een 5,5 ben je verplicht de cursus basiswiskunde te volgen en het tweede tentamen doen, tussen de 5,5 en 6,5 moet je aan cursus deelnemen maar hoef je geen tentamen te doen en alles hoger dan 6,5 mag zelf kiezen maar hoeft de cursus niet de doen; het cijfer van het eerste tentamen is dan het eindcijfer van deze laatste groep.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het oefenen van die wiskundige technieken en trainen van algebraïsche vaardigheden welke van belang zijn voor het doorlopen van een bachelor opleiding biologie.

Eindtermen:
Tentamen over stof in het boek: Breuken, machten en wortels; Algebra van haakjes en letters; 1ste en 2de graadvergelijkingen; stelsel vergelijkingen, functies (Log, Exp,…); limieten en series; differentiëren en integreren; kansrekening.

Rooster

Hoorcolleges van 10 tot 12:15, werkcolleges van 13:15 tot 16:00.

Onderwijsvorm

Hoor-, werkcolleges, video lectures en zelfstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Powerpoints en opdrachten

Literatuur

Jan van der Craats en Rob Bosch. Basisboek Wiskunde, tweede editie, Pearson Education Benelux BV, ISBN 978-90-430-1673-5.

Aanmelden

n.v.t.

Contact

Coordinator: Harald van Mil
email: h.g.j.van.mil@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t.