Prospectus

nl en

BLOK 1 Chemie van het Leven 1

Course
2011-2012

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

De studenten bestuderen zelfstandig het programma BioQ dat een aantal onderdelen omvat van de VWO-stof op het gebied van natuurkunde, scheikunde en wiskunde. De onderdelen molariteit en pH komen op het practicum uitgebreid aan de orde. Deze laatste onderdelen worden ook tijdens de colleges Chemie van het Leven behandeld. Chemische elementen, chemische verbindingen, de unieke eigenschappen van water, de structuur en functie van macromoleculen in de biologie zullen aan bod komen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Bijbrengen van basiskennis over moleculen en hun chemische eigenschappen die een belangrijke rol spelen in de biologie (nucleïnezuren, aminozuren eiwitten, lipiden en koolhydraten).

Eindtermen:
Studenten hebben inzicht verkregen over de chemische eigenschappen van moleculen en hebben inzicht over de rol die deze moleculen spelen in biologische processen.

Rooster

Zie studiegids

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie en practicum

Toetsing

Over de colleges Chemie van het Leven en betreffende practica wordt een schriftelijk tentamen gegeven.

Blackboard

De powerpoint files van de colleges worden op Blackboard geplaatst.
BioQ op Blackboard.

Literatuur

Campbell & Reece, Biology, 9th ed, Addison Wesley

Aanmelden

n.v.t.

Contact

Dr. A.F.J.Ram, email: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Hoorcolleges en practica zijn op elkaar afgestemd.