Prospectus

nl en

BLOK 1 Moleculaire Genetica

Course
2011-2012

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

In het college Klassiek Genetica komen de volgende onderwerpen aan bod: erfelijkheidswetten van Mendel, mitose, meiose, DNA replicatie, chromosoomtheorie, homologe recombinatie, centromeren, telomeren, chromosoomkaarten, en extrachromosomale overerving.
In het college Moleculaire Genetica: structuur van het erfelijk materiaal, DNA replicatie, mutatie, transpositie, DNA schade en reparatie, bacterie genetica: transformatie, transductie en conjugatie, bacteriofagen, plasmiden, antibioticum resistentie, transcriptie van DNA in RNA en translatie van RNA in eiwit, regulatie van gen-expressie in prokaryoten en eukaryoten, microRNAs en RNA interferentie, geprogrammeerde celdood, clonen, recombinant DNA, vectoren, genetische modificatie, transgene planten en dieren, kloneren, DNA sequencing en genomics.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het verkrijgen van kennis en inzicht in overervingspatronen en het dynamische gedrag en de kwetsbaarheid van het erfelijk materiaal, de basis van genexpressie en de mogelijkheden om het erfelijk materiaal naar believen te veranderen.

Eindtermen:
De student heeft basis kennis verworven over overerving van erfelijke kenmerken, de structuur van chromosomen, genen en hun expressie en toepassing van genetische modificatie.

Rooster

Zie studiegids

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en aanvullende experimenten bij het basispracticum.

Toetsing

Klassieke genetica: Er is een schriftelijke toets voor klassieke genetica met de onderwerpen mitose, meiose en de erfelijkheidswetten van Mendel (t MG).
Moleculaire genetica: Aan het eind van blok1 is er een schriftelijk tentamen (T MG) over de overige onderwerpen van de collegestof en de stof die besproken is tijdens het basispracticum.

Blackboard

De powerpoint files van de colleges worden op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • Campbell & Reece, “Biology”, 9th ed, Addison Wesley

  • Powerpoint presentaties

  • Practicum Handleiding

Aanmelden

n.v.t.

Contact

Dr. A.F.J.Ram, email: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t.