Prospectus

nl en

Flora Excursie (EBC)

Course
2011-2012

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Verdieping van kennis over de diversiteit van de wilde flora in Nederland. De nadruk ligt op het leren herkennen van taxa (families, soorten) en op versteviging van vormenkennis en het gebruik van de Heukels’ Flora van Nederland (ed. 23). In deze context wordt aandacht geschonken aan de relatie plant-omgeving; aan de huidige classificaties; inventarisatie methoden; determineren en zelf sleutels opstellen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Een groot aantal algemene plantensoorten met diagnostische (familie-) kenmerken te leren kennen en daardoor andere soorten beter te kunnen determineren. Inzicht in de plantendiversiteit als resultante van hun ecologische karakteristieken en de cultuur-historische en fysisch-geografische achtergrond van de te bezoeken landschappen.

Eindtermen:
Ca. 150 plantensoorten met hun kenmerken kennen en kunnen plaatsen in het APG familiesysteem; kennis van het ontstaan en de karakteristieken van de bezochte landschappen.

Rooster

Elke dag fulltime, veldexcursies, tentamen op de laatste dag.

Onderwijsvorm

Excursies hetzij in Zuid Limburg, hetzij in en om Leiden met één dagexcursie elders in het land, enkele hoorcolleges en groepsopdrachten.

Toetsing

Verslag, tentamen

Blackboard

Alle informatie is via blackboard beschikbaar.

Literatuur

Voorkennis: cursus Training Flora gebruik 1e jaar.
Verplicht boek: Heukels, Flora van Nederland 23e druk, 2005, ISBN 9001 58344x. Beslist geen andere editie – Syllabus

Aanmelden

Via USIS

Contact

Lenie Duistermaat: duistermaat@nhn.leidenuniv.nl / Marco Roos; roos@nhn.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t