Prospectus

nl en

BLOK 6 Project Ecologie, Biodiversiteit en Natuurbehoud

Course
2011-2012

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Groepsgewijs doen studenten een mini-onderzoek. Studenten maken een vraagstelling, verzamelen gegevens, doen statistiek, maken een Powerpoint en geven een presentatie op een symposium dat het eerste jaar afsluit. Zo krijgen studenten tevens een breed overzicht over biologisch onderzoek in Leiden.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Studenten introduceren in biologisch onderzoek. De nadruk ligt op een heldere vraagstelling, gegevens die de vraag ook beantwoorden en op de toepassing van statistiek. Studenten maken kennis met projectmatig werken.

Eindtermen:
Student kan een onderzoek zo opzetten dat de resultaten ook statistisch te toetsen zijn en hier een heldere uiteenzetting over geven.

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Elk onderwerp wordt inhoudelijk begeleid door een onderzoeker van Biologie. Er is een statistisch spreekuur.

Toetsing

Individueel punt op basis van inzet en eindresultaat.

Blackboard

Alle onderwerpen staan in Blackboard. Hier staat ook aanvullende informatie bij de onderwerpen (verslagen, determinatietabellen, artikelen).

Literatuur

Gebruik van Holmes, Moody & Dine Research methods for the biosciences. Oxford UP. 2e editie.

Aanmelden

n.v.t.

Contact

Rinny Kooi; email r.e.kooi@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Er is een prijsje voor de beste presentatie.