Prospectus

nl en

BLOK 6 Statistiek

Course
2011-2012

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Inleiding in de statistiek. Aandacht voor: statistische verdelingen (normaal, binomial, Poisson), associaties en relaties, vergelijking van gemiddelden, zowel voor normaal als niet-normaal verdeelde variabelen. De nadruk ligt op hoe je een hypothese formuleert en op welke manier je deze kunt toetsen. Via boxen ga je ook na hoe berekeningen worden uitgevoerd.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Inzicht geven in basale statistiek en kansrekening. Studenten leren hypothesen te formuleren en moeten voor verschillende typen onderzoek kunnen aangeven welke statistische toets geschikt is. Studenten leren werken met R-through-Excel.

Eindtermen:
Student kan werken met R-through-Excel. Student kan middels een determinatieschema bepalen welke toets hij of zij moet toepassen. Student leert hoe een onderzoek opgezet moet worden zodat de resultaten antwoord geven op de vraag. Bekendheid met type I en type II fouten.

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Hoorcollege. Studenten maken, met begeleiding, zelf een aantal opdrachten waarbij een dataset statistisch wordt geanalyseerd. Gebruik van R-through-Excel en POPTOOLS.

Toetsing

Antwoorden op de opdrachten tellen voor 1/3 deel in het cijfer, er is een schriftelijke toets die telt voor 2/3 deel. Je mag het boek gebruiken tijdens het tentamen.

Blackboard

Colleges komen in BB. Ook is hier aanvullend materiaal (o.a. oefententamen, eerdere tentamens) te vinden.

Literatuur

Holmes, Moody & Dine “Research methods for the biosciences” Oxford University Press 2e druk!
We gebruiken R-through-Excel om berekeningen te doen en toetsen uitvoeren. Er is een korte handleiding R-through-Excel.

Aanmelden

n.v.t.

Contact

Dr. Tom J de Jong: email t.j.de.jong@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t.