Prospectus

nl en

BLOK 6 Flora & Excursies

Course
2011-2012

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Veldtraining in het leren determineren, met name van vaatplanten met gebruik van de Heukels’s/Van der Meijden Flora; en het leren herkennen van algemene bomen en struiken.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het zelfstandig kunnen determineren van Nederlandse vaatplanten m.b.v. Heukels’ Flora; het herkennen van 25 algemene soorten houtige gewassen aan de hand van vegetatieve kenmerken, het gebruik van wetenschappelijke en Nederlandse namen.

Eindtermen:

  1. (her)kennen van 25 houtige gewassen aan blad- en takkenmerken
  2. Determineren van Nederlandse vaatplanten
  3. Waarnemen en interpreteren van morfologische eigenschappen van vaatplanten

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Werkgroepen, excursies

Toetsing

Onderdeel van het schriftelijk bloktentamen

Blackboard

Materiaal voor het herkennen van de houtige gewassen is in van te voren beschikbaar, evenals de syllabus met achtergrond van het strandwallen/-vlaktes landschap van Leiden naar de kust.

Literatuur

Heukels Flora van Nederland, Wolters Noordhoff, 23e druk 2005. ISBN 90-01-58344x (ca. Euro 50,-)

Aanmelden

n.v.t

Contact

Dr.M.C.Roos, Email: roos@nhn.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t