Prospectus

nl en

Bio- and Neuropsychology

Course
2011-2012

Beschrijving

Bio- en Neuropsychologie bestudeert de wijze waarop cognitie en gedrag gestuurd worden door het zenuwstelsel en het hormonale systeem. Daarnaast bekijken we methoden waarop cognitie en gedrag kunnen worden gemeten bij patiënten met psychologische en neurologische stoornissen. De verkregen kennis is van groot belang voor veel subdisciplines binnen de psychologie, zoals de klinische- en gezondheidspsychologie, de cognitieve psychologie en de ontwikkelingspsychologie.

Leerdoelen

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • anatomie van het zenuwstelsel

  • communicatie tussen zenuwcellen

  • de ontwikkeling en plasticiteit van het zenuwstelsel

  • beweging

  • slapen en waken

  • emotie en stress

  • leren en geheugen

  • cognitieve functies

  • psychologische en neurologische stoornissen

  • onderzoeksmethoden van de Bio- en Neuropsychologie

Rooster

Bio- en Neuropsychologie (2011-2012):

Onderwijsvorm

Tien hoorcolleges en vier verplichte werkgroepbijeenkomsten

Toetsing

Tentamen met multiplechoicevragen over zowel het boek als de hoorcolleges (in het Nederlands). Het tentamencijfer is het eindcijfer voor de cursus. De werkgroepen moeten met een voldoende zijn afgerond.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Voor informatie: blackboard.leidenuniv.nl

Literatuur

Kalat, J.W. (2009). Biological Psychology (10th edition). Wadsworth/Cengage Learning. ISBN: 0-495-60311-2

Het boek is met korting verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus. Ouderejaars dienen zich voor de werkgroepen in te schrijven via uSis en worden verzocht zich uiterlijk 29 februari 2012 aan te melden bij Mw. A. Breugem).

Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Keuzevakstudenten
Schrijf je voor elk keuzevak apart in. Meer informatie over de keuzevakken

Contact

Mw. Dr. K. van der Hiele
Kamer: 4B-15
Tel.: 071-5276642 (op maandag en vrijdag)
E-mail: Biopsy@fsw.leidenuniv.nl