Prospectus

nl en

BLOK 3 Populair Wetenschappelijk Schrijven

Course
2011-2012

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Er worden presentaties verzorgd over de wijze waarop wetenschappelijk onderzoek kan worden gepopulariseerd. Opgrond van die presentaties worden opdrachten verstrekt die moeten worden ingeleverd. Die worden kritisch beoordeeld en van commentaar voorzien.
Vervolgens wordt een wetenschappelijk symposium georganiseerd. Dergelijke symposia moeten vaak worden vertaald naar een breder publiek. Dat is de taak van andere mensen (vaak journalisten maar ook andere wetenschappers). Deze personen moeten zich kunnen verplaatsen in geïnteresseerde leken. Zij moeten feeling hebben voor de wijze waarop dat publiek moet worden benaderd. Hoe heeft een iemand geleerd om vaktermen te vermijden en eenvoudiger, levendig en interessant te schrijven. Met behulp van een wetenschappelijk een symposium worden deze vaardigheden onderricht. Tijdens de ‘Populair Wetenschappelijk Schrijven’ moet over zo’n symposiumpresentatie een essay worden opgesteld.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Vergroten en verbreden van de belangstelling voor biologische kennis en het inzicht in mogelijke toepassingen daarvan. Kritisch leren lezen. Vaardigheid krijgen in schriftelijk formuleren voor een breed publiek.

Eindtermen:
Studenten hebben geleerd om een essay te schrijven dat kan worden gepubliceerd.

Rooster

Tussen 9 en 18 januari wordt het project ingeleid en wordt onderwijs gegeven over “Populair Wetenschappelijk schrijven”. Die dagen worden oefeningen aangeboden die moeten worden gemaakt. Met de docent moet een afspraak over inleveren van het essay en de bespreking worden gemaakt.

Onderwijsvorm

Colleges, werkgroepen, vervolgens zelfwerkzaamheid.

Toetsing

Essay van gepresenteerd onderzoek tijdens het symposium.

Blackboard

Alle noodzakelijke informatie wordt via blackboard verstrekt.

Literatuur

n.v.t.

Aanmelden

n.v.t.

Contact

Rinny Kooi; email r.e.kooi@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het beste essay wordt mogelijk gepubliceerd in Origin, het magazine dat bericht over alles wat er gebeurt in de life science kant van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.