Prospectus

nl en

Natural Products (MCB)

Course
2011-2012

Toegangseisen

(Grotendeels) afgeronde propedeuse.

Beschrijving

Alle organismen maken kleine organische verbindingen, die een belangrijke rol spelen in hun functioneren in het ecosysteem. Sommige plantensoorten maken bijv. alkaloïden om zich te verdedigen tegen insecten. Schimmels en bacteriën maken antibiotica om concurrenten te bestrijden. Ook maken alle organismen eiwitten met zeer gespecialiseerde functies. Bijv. gifslangen produceren neurotoxines waarmee ze hun prooi verlammen. Zoals ook uit deze voorbeelden blijkt zijn veel van deze natuurstoffen voor de mens van onschatbare waarde onder andere als geneesmiddelen, als geur- kleur- en smaakstoffen en als genotmiddelen (bijv. cafeïne, nicotine). Verwacht wordt dat in de natuur nog heel veel vooralsnog onbekende stoffen voorkomen die van groot belang kunnen zijn voor de mens (bijv. nieuwe geneesmiddelen en antibiotica). Bij ontdekking en exploitatie van deze stoffen zijn het behoud van biodiversiteit en van bestaande ecosystemen, en het eigendomsrecht op soorten van organismen van groot belang.
Door middel van colleges van diverse IBL docenten en gastdocenten wordt inzicht gegeven in de biosynthese van natuurstoffen, hun ecologische belang, specifieke toepassingen voor de mens, en methoden voor isolatie en identificatie. Ook biotechnologische methoden om natuurstoffen op industriële wijze te produceren zullen worden behandeld. Verder zal aandacht besteedt worden aan het belang van het behoud van biodiversiteit en aan het eigendomsrecht op soorten. Voorbeelden uit verschillende organismen zullen aan bod komen, waaronder micro-organismen, planten en slangen. Deelnemers geven een presentatie over diverse aspecten van een natuurstof of groep van stoffen naar keuze.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Doel van de cursus is om een overzicht te geven van diverse aspecten van natuurstoffen, zoals hun biosynthese, methoden voor isolatie en identificatie, hun ecologische rol, toepassingen in de geneeskunde en in de (voedings) industrie, het belang van biodiversiteit, en eigendomsrecht.

Eindtermen:
Deelnemers hebben inzicht in diverse aspecten van natuurstoffen zoals hierboven gespecificeerd. Deelnemers hebben ervaring opgedaan met het maken en presenteren van een powerpoint presentatie.

Rooster

Vier-weekse, full-time cursus. Gedetailleerd rooster verschijnt voor aanvang op Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, presentaties

Toetsing

Beoordeling van presentatie en afsluitend tentamen.

Blackboard

Cursusmateriaal op en communicatie via Blackboard.

Literatuur

Cursus materiaal wordt door de docenten aangeleverd.

Aanmelden

Via USIS.

Contact

Prof.dr.J.Memelink, email: j.memelink@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t