Prospectus

nl en

Gedragsbiologie (EBC)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Advies: Gedragsbiologie 1

Beschrijving

Doel van de cursus is inzicht te geven in het gedrag van dier en mens als biologisch verschijnsel. Theorieën over causatie, ontwikkeling, functie en evolutie van gedrag worden behandeld, met nadruk op de wisselwerkingen tussen deze vragen. Thema’s: organisatie van gedrag, stimulusverwerking, communicatie, ontwikkeling van gedrag (nature-nurture, gedragsgenetica – fenotypische plasticiteit van gedrag), vormen van leren, welzijn, partnerkeuze en sexuele selectie, culturele evolutie. Kennismaking met de praktijk van gedragsbiologisch onderzoek tijdens enkele demonstraties en groepspractica: observeren en registreren van gedrag; analyse en interpretatie van gegevens, kennismaking met meerdere onderzoekobjecten, w.o. de mens.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Inzicht geven in het gedrag van dier en mens als biologisch verschijnsel

  • Eigentijdse gedragsbiologische thema’s, methoden, doelstellingen, modelsystemen, theoriëen.

  • Basisvaardigheden in het ontwikkelen van vraagstellingen, experimenteel design, het leren interpreteren van onderzoeksgegevens (en ook als voorbereiding op het meer gevorderde nivo van de cursus veldonderzoek gedragsbiologie)

  • Kritisch lezen, presenteren en bediscussiëren van secundaire en primaire gedragsbiologische literatuur.

Eindtermen:
Kennis Kernboek en thema’s colleges.

Rooster

Wordt 2 weken van tevoren via Blackboard gepubliceerd.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, groepspractica, werkgroepen, eigen literatuuronderzoek.

Toetsing

Tentamen (essay vragen), literatuuropdracht en werkgroepen.

Blackboard

Communcatie tussen docenten en cursisten, indienen van werkstukken, ter beschikking stellen van elektronische versies van de hand-outs van de hoorcolleges, aanvullende materialen (teksten, geluiden etc. voor tutorials en werkopdrachten).

Literatuur

Verplicht boek: Dugatkin LA. (2009), Principles of Animal Behavior (2nd ed.), Norton & Co, New York. ISBN: 13-978-0-393-93169-3. Studenten dienen er zelf voor te zorgen het boek in de opgegeven editie vanaf de eerste cursusdag ter beschikking te hebben.

Aanmelden

via USIS

Contact

Dr.K.Riebel; k.riebel@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht als voorbereiding op de cursus Veldonderzoek Gedragsbiologie.