Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Inleiding in de ontwikkelingspsychologie

Course
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In het eerste college zal aandacht worden besteed aan de algemene principes van ontwikkeling en de grote theorieën op dit gebied. In de volgende colleges wordt de ontwikkeling van kinderen chronologisch behandeld met aandacht voor de volgende fasen: babytijd, peutertijd, kleutertijd, basisschoolleeftijd en de adolescentie. Hierbij is steeds aandacht voor zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook wordt de rol van ouders, leeftijdgenoten, de school en cultuur in de ontwikkeling van kinderen besproken.

Leerdoelen

Het opdoen van basiskennis over de belangrijkste theorieën binnen de ontwikkelingspsychologie en de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. (1.1, 1.4, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4).

Rooster

Volgt later.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met MC-vragen (50 % van het eindcijfer) en open vragen (50 % van het eindcijfer).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator: Lenneke Alink. Kamer: 4B31.
Graag per email afspraak maken in geval van vragen.