Prospectus

nl en

Inleiding praktische filosofie voor Pedagogen Deel A

Course
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Kennismaking met filosofische basisbegrippen aan de hand waarvan studenten op wetenschappelijk verantwoorde wijze leren reflecteren op het praktisch handelen in opvoeding, onderwijs, opleiding en hulpverlening, alsmede op de pedagogische onderzoekspraktijk. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het ethisch verantwoord handelen als student [(n)etiquette)], als professional in de pedagogische praktijk (beroepscode) en als wetenschappelijk onderzoeker (onderzoeksethiek).

Leerdoelen

De studenten maken zich filosofische grondbegrippen eigen (eindterm 1.1), om die vervolgens zelf in concrete opvoedkundige praktijksituaties te kunnen toepassen (eindtermen 2.2, 2.3). Ze zijn bekend met filosofische basisprincipes die ten grondslag liggen aan internationaal erkende (opvoedings)rechten van opvoeders en kinderen (eindterm 2.4).

Rooster

Volgt later.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Verplichte interactieve werkgroepsbijeenkomsten ter voorbereiding van het zelf te organiseren filosofisch gesprek (verdere informatie hierover via het Tutoraat).

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met multiple choice vragen;

Blackboard

Studiewijzer, collegemateriaal e.d. zijn via Blackboard te raadplegen.

Literatuur

 • Brabander, R. de (2008). Van gedachten wisselen. Filosofie en ethiek voor sociale beroepen. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

 • Savater, F. (2001). De waarde van opvoeden. Filosofie van onderwijs en ouderschap. Utrecht: Bijleveld.

 • Archard, D. (2004, 2nd edition). Children. Rights and childhood. London: Routledge.

 • Aanvullend studiemateriaal wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Dr. H. de Frankrijker, kr 4A53, toestel 3445
b.g.g.: kr 4A51, tst 3973

Tijdens de collegeperiode is er spreekuurgelegenheid op woensdagen van 14.00 – 15.00 uur.